עכשיו בשידור חי:-

-

לוח שידורים - רדיו ברסלב

01:00-02:00

הרב מאיר שלמה זי"ע
התעוררות והתחזקות

התעוררות והתחזקות - ברדיו ברסלב

02:30-03:05

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

03:15-03:35

הרב דניאל סטבסקי הכהן
סיפורי הבעל שם טוב

סיפורי הבעל שם טוב - ברדיו ברסלב

04:00-04:40

הרב מיכי יוספי
התבוננות בתורת רבנו

התבוננות בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

05:00-05:20

-
סיפורים על חכמי המזרח

סיפורים על חכמי המזרח - ברדיו ברסלב

06:00-06:05

הרב יגאל כהן
שיחה קצרה בעניין האמונה

שיחה קצרה בעניין האמונה - ברדיו ברסלב

06:30-06:40

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

07:00-07:05

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

07:30-07:50

הרב אברהם ציון
שיחות התחזקות קצרות

שיחות התחזקות קצרות - ברדיו ברסלב

08:00-08:05

-
פינת ההלכה אחת

פינת ההלכה אחת - ברדיו ברסלב

08:15-09:15

הרב ישראל דגן
שיחה מההתבודדות

שיחה מההתבודדות - ברדיו ברסלב

10:10-10:15

הרב מאור קריו
השיעור היומי הקצר

השיעור היומי הקצר - ברדיו ברסלב

10:30-11:30

הרב אברהם ציון
על רגל אחת-חיזוקים

על רגל אחת-חיזוקים - ברדיו ברסלב

12:00-12:30

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

13:00-13:50

הרב יצחק בזאנסון
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

14:05-14:10

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

14:30-15:40

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבי נתן

סיפור חיי רבי נתן - ברדיו ברסלב

16:00-16:20

-
הלכות כשרות הבשר

הלכות כשרות הבשר - ברדיו ברסלב

17:15-17:25

-
סיפורים על רבנו ותלמידיו

סיפורים על רבנו ותלמידיו - ברדיו ברסלב

18:00-18:05

הרב יצחק שאול
חיזוקים מתורת רבנו

חיזוקים מתורת רבנו - ברדיו ברסלב

19:00-19:10

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:30-19:35

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

19:45-19:50

הרב מאור קריו
השיעור היומי הקצר

השיעור היומי הקצר - ברדיו ברסלב

20:00-20:40

הרב דניאל סטבסקי הכהן
סיפורים על הבעל שם טוב

סיפורים על הבעל שם טוב - ברדיו ברסלב

21:00-22:10

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

22:30-22:40

-
סיפורים על רבנו ותלמידיו

סיפורים על רבנו ותלמידיו - ברדיו ברסלב

23:00-23:40

הרב מרדכי סופרין
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

00:30-00:35

הרב יצחק שאול
חיזוקים מתורת רבנו

חיזוקים מתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:30-02:35

הרב יעקב חיון
התחזקות באמונה

התחזקות באמונה - ברדיו ברסלב

03:00-03:40

הרב אברהם ציון
ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה

ליקוטי מוהר

04:00-05:00

הרב ארז משה דורון
התבוננות

התבוננות - ברדיו ברסלב

05:30-06:30

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

06:45-07:05

-
סיפורים על חכמי המזרח

סיפורים על חכמי המזרח - ברדיו ברסלב

07:15-07:50

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

08:00-08:10

מוהרא"ש זי"ע
התחזקות יומית באמונה

התחזקות יומית באמונה - ברדיו ברסלב

08:15-08:20

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

08:30-09:25

הרב עופר שלמה גיסין
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

10:00-10:30

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

11:45-11:50

הרב מאור קריו
השיעור היומי הקצר

השיעור היומי הקצר - ברדיו ברסלב

12:00-12:15

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

12:45-12:55

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

13:00-13:50

הרב יצחק בזאנסון
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

14:15-14:20

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

14:45-14:50

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

15:00-16:05

הרב אהרון ישכיל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

16:30-17:30

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

17:45-17:50

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

18:00-18:50

מוהרא"ש זי"ע
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

19:00-19:10

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:30-19:35

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

19:40-19:55

הרב בן יהודה שלו
תורת רבנו - על רגל אחת

תורת רבנו - על רגל אחת - ברדיו ברסלב

20:00-20:25

הרב ברוך זרובבל
סיפור מאבידת בת המלך

סיפור מאבידת בת המלך - ברדיו ברסלב

21:00-22:10

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבי נתן

סיפור חיי רבי נתן - ברדיו ברסלב

22:30-23:20

הרב מרדכי סופרין
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

23:45-24:15

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

00:30-01:10

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:40-02:10

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

02:15-02:20

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

03:30-04:30

הרב ארז משה דורון
התבונננות

התבונננות - ברדיו ברסלב
Radio Breslev OnAir

05:00-06:05

הרב אהרון ישכיל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

06:30-06:55

הרב ברוך זרובבל
ליקוטי הלכות

ליקוטי הלכות - ברדיו ברסלב

07:30-07:40

-
סיפורים על רבנו ותלמידיו

סיפורים על רבנו ותלמידיו - ברדיו ברסלב

08:00-08:05

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות כשרות

הלכה אחת בהלכות כשרות - ברדיו ברסלב

08:30-08:40

הרב אייל אהרון
שיחת התחזקות

שיחת התחזקות - ברדיו ברסלב

09:00-09:30

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

10:00-11:05

הרב עופר שלמה גיסין
עיון בתורת רבנו

עיון בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

11:15-11:25

הרב אהרון ישכיל
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

11:30-11:35

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות תפילה

הלכה אחת בהלכות תפילה - ברדיו ברסלב

12:00-13:30

הרב מאור קריו והזמר שי גז
שיחת חברים

שיחת חברים - ברדיו ברסלב

13:30-14:30

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

15:00-15:40

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

16:00-16:10

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

16:30-17:30

הרב מאיר שלמה זי"ע
התעוררות והתחזקות

התעוררות והתחזקות - ברדיו ברסלב

18:00-18:05

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

18:15-18:45

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

19:00-19:10

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:30-19:45

הרב בן יהודה שלו
תורת רבנו - על רגל אחת

תורת רבנו - על רגל אחת - ברדיו ברסלב

20:00-20:20

הרב אברהם ציון
שיחות התחזקות קצרות

שיחות התחזקות קצרות - ברדיו ברסלב

20:30-20:35

-
פינת ההלכה אחת

פינת ההלכה אחת - ברדיו ברסלב

20:45-20:50

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

21:00-21:35

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

22:00-23:00

הרב ארז משה דורון
התבוננות

התבוננות - ברדיו ברסלב

23:20-24:10

מוהרא"ש זי"ע
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

00:20-01:10

הרב מרדכי סופרין
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:40-03:15

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

03:40-03:45

הרב יצחק שאול
חיזוקים מתורת רבנו

חיזוקים מתורת רבנו - ברדיו ברסלב

04:30-04:50

-
סיפורים על גאונים קדמונים

סיפורים על גאונים קדמונים - ברדיו ברסלב

06:00-06:10

הרב גידי רונן
קצרים

קצרים - ברדיו ברסלב

07:00-07:05

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

08:00-08:05

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

08:30-08:55

הרב אייל אהרון
שיחות חיזוק לבוקר

שיחות חיזוק לבוקר - ברדיו ברסלב

09:30-09:55

הרב ברוך זרובבל
ליקוטי הלכות

ליקוטי הלכות - ברדיו ברסלב

10:30-11:30

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

11:45-11:50

הרב מאור קריו
השיעור היומי הקצר

השיעור היומי הקצר - ברדיו ברסלב

12:00-12:50

הרב יעקב חיון
התחזקות

התחזקות - ברדיו ברסלב

13:10-13:15

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

13:30-14:35

הרב עופר שלמה גיסין
עיון בתורת רבנו

עיון בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

15:00-15:35

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

16:00-16:15

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

17:00-17:25

הרב אופיר יוליוס
סיפורי הבעל שם טוב

סיפורי הבעל שם טוב - ברדיו ברסלב

17:45-18:05

-
סיפורים על חכמי המזרח

סיפורים על חכמי המזרח - ברדיו ברסלב

18:30-18:40

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

19:00-19:10

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:30-20:00

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

20:30-21:30

הרב מאור קריו ושי גז
שיחת חברים

שיחת חברים - ברדיו ברסלב

22:00-23:10

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

23:30-24:00

מפי נכד רבנו
סיפורי מעשיות מרבי נחמן זי"ע

סיפורי מעשיות מרבי נחמן זי

00:30-01:05

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

02:15-03:50

הרב עופר שלמה גיסין
התחזקות מליקוטי מוהר"ן

התחזקות מליקוטי מוהר

04:15-04:20

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

04:40-05:50

הרב אהוד שדה
להתחזק בשמחה

להתחזק בשמחה - ברדיו ברסלב

06:00-06:05

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

06:15-06:30

-
סיפורים על רבנו

סיפורים על רבנו - ברדיו ברסלב

07:00-07:05

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות כשרות

הלכה אחת בהלכות כשרות - ברדיו ברסלב

07:15-07:25

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

07:30-08:00

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

08:30-08:40

הרב אייל אהרון
שיחת התחזקות

שיחת התחזקות - ברדיו ברסלב

09:00-10:00

הרב אהרון ישכיל
שיעור בליקוטי מוהר"ן

שיעור בליקוטי מוהר

10:15-10:20

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

10:30-12:00

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

12:30-13:30

הרב ארז משה דורון
התבונננות

התבונננות - ברדיו ברסלב

13:45-13:50

-
פינת ההלכה אחת

פינת ההלכה אחת - ברדיו ברסלב

14:00-14:10

מוהרא"ש זי"ע
התחזקות יומית באמונה

התחזקות יומית באמונה - ברדיו ברסלב

14:30-15:25

הרב עופר שלמה גיסין
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

16:00-16:10

-
סיפורים על רבנו ותלמידיו

סיפורים על רבנו ותלמידיו - ברדיו ברסלב

16:30-16:40

הרב גידי רונן
קצרים

קצרים - ברדיו ברסלב

17:00-18:00

הרב ישראל דגן
שיחה מההתבודדות

שיחה מההתבודדות - ברדיו ברסלב

18:00-18:50

מוהרא"ש זי"ע
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר

19:00-19:10

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:30-19:35

הרב בועז ברדה
פינת ההלכה

פינת ההלכה - ברדיו ברסלב

19:45-19:50

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות שונות

הלכה אחת בהלכות שונות - ברדיו ברסלב

20:00-20:30

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

20:45-21:00

הרב בן יהודה שלו
תורת רבנו - על רגל אחת

תורת רבנו - על רגל אחת - ברדיו ברסלב

21:00-22:20

קובי סלע
מצעד הפיזמונים

מצעד הפיזמונים - ברדיו ברסלב

22:45-23:55

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבי נתן

סיפור חיי רבי נתן - ברדיו ברסלב

00:15-01:10

הרב אברהם ציון
ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה

ליקוטי מוהר

01:30-02:00

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

02:45-04:20

הרב עופר שלמה גיסין
התחזקות מליקוטי מוהר"ן

התחזקות מליקוטי מוהר

04:45-04:50

הרב יגאל כהן
שיחה קצרה בעניין האמונה

שיחה קצרה בעניין האמונה - ברדיו ברסלב

05:00-06:00

הרב אהרון ישכיל
פירוש לסיפרי המעשיות

פירוש לסיפרי המעשיות - ברדיו ברסלב

06:10-06:40

-
סיפורים מגדולי החסידות

סיפורים מגדולי החסידות - ברדיו ברסלב

06:45-06:55

מוהרא"ש זי"ע
התחזקות יומית באמונה

התחזקות יומית באמונה - ברדיו ברסלב

07:15-07:20

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

07:30-07:40

הרב אהרון ישכיל
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

08:00-08:10

הרב משה יעקב
הלכות שבת

הלכות שבת - ברדיו ברסלב

08:45-08:50

הרב אהרון ישכיל
נקודה בפרשת השבוע

נקודה בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

09:00-09:05

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

09:45-09:55

-
קריאת פרשת השבוע

קריאת פרשת השבוע - ברדיו ברסלב

10:15-10:20

הרב נחמיה וילהלם
ממתק לשבת

ממתק לשבת - ברדיו ברסלב

10:45-10:50

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

11:00-11:10

הרב אברהם ציון
נקודה טובה למחשבה

נקודה טובה למחשבה - ברדיו ברסלב

11:20-11:30

-
קריאת פרשת השבוע

קריאת פרשת השבוע - ברדיו ברסלב

11:45-12:05

הרב ברוך זרובבל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

12:25-12:30

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

13:00-13:30

הרב רמי פדלון
שיחה בפרשה

שיחה בפרשה - ברדיו ברסלב

13:45-13:50

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

14:00-14:45

הרב מאיר סייג
בפרשת השבוע

בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

15:15-16:25

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

16:45-16:50

-
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

17:00-17:05

הרב נחמיה וילהלם
ממתק לשבת

ממתק לשבת - ברדיו ברסלב

17:30-17:35

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

18:00-18:15

הרב מאור קריו
נקודה בפרשת השבוע

נקודה בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

18:30-18:40

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

19:00-19:05

שבת שלום
סיום התוכניות למאזיני ארץ ישראל

סיום התוכניות למאזיני ארץ ישראל - ברדיו ברסלב

20:20-20:40

שבוע טוב
תחילת השידורים

תחילת השידורים - ברדיו ברסלב

20:40-20:50

הרב נפתלי וסרמן
הדף היומי

הדף היומי - ברדיו ברסלב

21:00-21:15

הרב אופיר יוליוס
סיפורי הבעל שם טוב

סיפורי הבעל שם טוב - ברדיו ברסלב

21:20-21:25

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

21:40-21:50

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

22:00-23:15

הרב מאור קריו ושי גז
מלוה מלכה

מלוה מלכה - ברדיו ברסלב

23:15-24:45

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

כותבים על רדיו ברסלב Radio Breslev

אפליקצית רדיו ברסלב מעולה באמת , איזה כיף שיש מי שמתפעל את רדיו ברסלב - שיעורים באמת נדירים ומחזקים. תודה רבה לכם עם האפליקציה הקדושה הזאת ♥

— ליאור ניצן

רדיו ברסלב ליווה אותי ושינה את חיי עוד בתקופה שהייתי בצבא לפני כ-15 שנה. שמחתי לפתע לגלות שהוא קם לתחייה ונמצא אצלי בכיס. אשריכם!

— ירדן נאור

פשוט תענוג!! כל כך נהנית מרדיו ברסלב! כמה שהוא משמח מחזק ומסייע! תודה עצומה על הדבר הנפלא הזה! באמת אין מילים!!! שה' יתן לכם כח להמשיך ולהמשיך לשמח אותנו ולזכות אותנו :)

— מיכל מלכא

רדיו ברסלב שימושי מאד. מאז שאני משתמש באפליקציה השתנו לי החיים, מנצלים את הזמן בדרכים. מחזק מאד - יישר כח לכל הרבנים ולמערכת.

— שמואל וויל

אפליקציה רדיו ברסלב ששווה הורדה.. שיעורים ברמה גבוהה.. תזכו למצוות!

— יחיאל אוליאל

אין על רדיו ברסלב בעולם!! מחזק ומעורר ומשמח. קול הנחל - קול גן עדן

— רפאל טייב

ברוך ה' אפשר לשמוע ולהתחזק מרדיו ברסלב בכל מקום - בבית, באוטו, ברכבת ובעבודה, דרך המכשיר או עם אוזניות.

— אפרת רפאלי

אפליקציה רדיו ברסלב מושלמת! חולה על רבנו, שירים יפהפים, שיעורים נפלאים והאפליקציה בנויה בצורה פשוטה וקלילה.

— טוב להודות לה'

תבורכו על ערוץ קודש אמיתי - רדיו ברסלב! הם לא מוכרים כלום חוץ משכל. אשריהם ואשרינו!

— E R

רדיו ברסלב מספר 1, הם כל כך מסודרים ומדויקיים בשעות והכל פיקס ממיטב הרבנים - באמת אשריכם כי כך ציווה רבנו לעשות

— רפאל נעים

רדיו ברסלב תותחיםם!! פצצה של אפליקציה שיעורים חיזוקים ממש ברמה...

— שמחה אלוף

נושמת אתכם רדיו ברסלב.. המון יידע וכלים לגוף ולנשמה ♥

— Adell Gaziel

בחסד השם עליכם אתם עושים עבודת קודש קודשים. ושזכות הצדיק תעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל אמן. נ נח נחמ נחמן מאומן.

— Oz Vaknin

הרב אברהם ציון איש אמת, כדאי שרוב השיעורים ברדיו יהיו שלו - שיהיה לך רק טוב והרבה כוח להמשיך במעשך

— אברהם סנד

תודה לכם רדיו ברסלב!!! אני שומעת את הערוץ הזה כל היום. אני בטוחה שיש לה' יתברך ולרבנו הקדוש הרבה נחת מהעבודה שלכם. יישר כוח

— הדס משה

אודות רדיו ברסלבקול הנחל

רדיו ברסלב — קול הנחל

תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.

בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !

אודות התחנה