מכתבי מוהרנ״ת מכתב רפ״ח
109
מכתבי מוהרנ״ת מכתב רפ״ח

ליקוטי הלכות הלכות הרשאה ג׳
189
ליקוטי הלכות הלכות הרשאה ג׳

ליקוטי הלכות שותפים בקרקע
156
ליקוטי הלכות שותפים בקרקע

ליקוטי מוהר״ן תורה י״א
209
ליקוטי מוהר״ן תורה י״א

צאת שבת עם חיי מוהר״ן
133
צאת שבת עם חיי מוהר״ן

התקשרות לצדיק (חלק ד׳)
165
התקשרות לצדיק (חלק ד׳)

חיי מוהר״ן מלווה מלכה
160
חיי מוהר״ן מלווה מלכה

ליקוטי מוהר״ן תורה צ״ג חלק שני
180
ליקוטי מוהר״ן תורה צ״ג חלק שני

שיחות רבי לוי יצחק (שיעור חובה )
246
שיחות רבי לוי יצחק (שיעור חובה )

התקשרות לצדיק (חלק ג)
124
התקשרות לצדיק (חלק ג)

התקשרות לצדיק (חלק ב׳)
164
התקשרות לצדיק (חלק ב׳)

הלכות שילוח הקן ד׳ אות א׳
121
הלכות שילוח הקן ד׳ אות א׳

התקשרות לצדיק (חלק א׳)
364
התקשרות לצדיק (חלק א׳)

הלכות שילוח הקן ה׳
170
הלכות שילוח הקן ה׳

קיטרוג המלאכים על התורה
157
קיטרוג המלאכים על התורה

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות אות י״ט
133
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות אות י״ט

ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד׳
159
ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד׳

ליקוטי הלכות גזילה ג׳
156
ליקוטי הלכות גזילה ג׳

גבית חוב מיתומים
94
גבית חוב מיתומים

הספר הנשרף
339
הספר הנשרף

ליקוטי הלכות פסח ט׳
170
ליקוטי הלכות פסח ט׳

חיי מוהר״ן השמטות
278
חיי מוהר״ן השמטות

המחלוקת והמעצר על רבי נתן(חלק ב׳)
137
המחלוקת והמעצר על רבי נתן(חלק ב׳)

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות
151
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות

המחלוקת והמעצר על רבי נתן (חלק א׳)
109
המחלוקת והמעצר על רבי נתן (חלק א׳)

מלוא כל הארץ כבודו
176
מלוא כל הארץ כבודו

ברסלב זה בוקע רקיעים
180
ברסלב זה בוקע רקיעים

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן
290
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן

ספירת רבינו הקדוש מאיר בנצח
182
ספירת רבינו הקדוש מאיר בנצח

תרה ס״א חלק שני
157
תרה ס״א חלק שני

הלכות אומנים
116
הלכות אומנים

שיעור תורה מפי הרב מרדכי סופרין
1472
שיעור תורה מפי הרב מרדכי סופרין

נשיאת כפים ה׳ אות י״ב
115
נשיאת כפים ה׳ אות י״ב

ליקוטי מוהר״ן ה׳ חלק שני
120
ליקוטי מוהר״ן ה׳ חלק שני

נשיאת כפים ה׳ סוף קורבנות
116
נשיאת כפים ה׳ סוף קורבנות

כל מי שיבוא לרבנו ויתן פרוטה לצדקה .....
211
כל מי שיבוא לרבנו ויתן פרוטה לצדקה .....

ליקוטי הלכות נשיאת כפים ה׳
150
ליקוטי הלכות נשיאת כפים ה׳

כוכבי אור מעלת השמחה
220
כוכבי אור מעלת השמחה

ליקוטי הלכות שבת ה׳ אות ט׳ פרשת זכור
161
ליקוטי הלכות שבת ה׳ אות ט׳ פרשת זכור

ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות א׳
188
ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות א׳

בעל השדה מאמר מפי ר׳ שמואל הורביץ
294
בעל השדה מאמר מפי ר׳ שמואל הורביץ

ליקוטי הלכות תולעים
161
ליקוטי הלכות תולעים

ליקוטי הלכות תפילת מנחה אות ז׳
165
ליקוטי הלכות תפילת מנחה אות ז׳

רבנו הוא משה משיח האמיתי
398
רבנו הוא משה משיח האמיתי

ביאור הליקוטים אני זוכר כל אלו המעשיות ואני זוכר ״לאו כלום״׳
203
ביאור הליקוטים אני זוכר כל אלו המעשיות ואני זוכר ״לאו כלום״׳

בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את אדם הראשון מעשה. פליאה הלכות ריבית ה׳
136
בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את אדם הראשון מעשה. פליאה הלכות ריבית ה׳

בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו הלכות פיקדון ג׳
151
בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו הלכות פיקדון ג׳

בשעת מתן תורה בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו היכן תורה
99
בשעת מתן תורה בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו היכן תורה

הלכות הכשר כלים ד׳ אות כד׳

הלכות מתנה ה׳ (חלק ב)
84
הלכות מתנה ה׳ (חלק ב)

הלכות מתנה ה׳ (חלק א׳)
58
הלכות מתנה ה׳ (חלק א׳)

הלכות גילוח הלכה ה׳
120
הלכות גילוח הלכה ה׳

וירא את המקום מרחק הלכות שילוח הקן ה׳
120
וירא את המקום מרחק הלכות שילוח הקן ה׳

הלכות שחיטה הלכה ה׳
160
הלכות שחיטה הלכה ה׳

הכשר כלים ד׳ אות( א׳ עד י׳)
130
הכשר כלים ד׳ אות( א׳ עד י׳)

הכשר כלים ד׳ אות ז׳
115
הכשר כלים ד׳ אות ז׳

ויומר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי <br />איך זוכים לפי שנים מרבו על תורה ס״ו בליקוטי מוהר״ן

הלכות הכשר כלים ד׳ אות ט״ז
108
הלכות הכשר כלים ד׳ אות ט״ז

רבי נתן אומר שבנאדם נכנס למקווה למקום שהוא לא יכול לחיות אז שהוא יוצא והוא לוקח אוויר הרוח שהוא שהוא נושם זה רוחו של משיח ״רוח אלוקים מרחפת מעל פני המים״ בגלל זה המקווה צריך להיות בתוך הארץ

מעלת השמחה
202
מעלת השמחה

הלכות גניבה ה׳ פרשת וישב
66
הלכות גניבה ה׳ פרשת וישב

פרשת וישב הלכות השכמת הבוקר ד׳
125
פרשת וישב הלכות השכמת הבוקר ד׳

שיעור הרב מרדכי סופרין

האוצר מתחת לגשר
154
האוצר מתחת לגשר

כל מקום שרבי נתן אומר אולי זה ודאי
129
כל מקום שרבי נתן אומר אולי זה ודאי

ליקוטי הלכות הלכות גניבה ה׳
117
ליקוטי הלכות הלכות גניבה ה׳

הרצונות שרוצים להתקרב להשם יתברך
120
הרצונות שרוצים להתקרב להשם יתברך

ליקוטי הלכות הלכות ראשית הגז
114
ליקוטי הלכות הלכות ראשית הגז

ליקוטי מוהר״ן קי״ב צהר תעשה לתבה
129
ליקוטי מוהר״ן קי״ב צהר תעשה לתבה

ליקוטי הלכות קריאת שמע
301
ליקוטי הלכות קריאת שמע

למתק את הדינים
166
למתק את הדינים

הילולת רבי נחמן תש״פ
178
הילולת רבי נחמן תש״פ

לדעת שהם הוא האלוהים

הלכות מתנה ה׳ הכנה לראש השנה
108
הלכות מתנה ה׳ הכנה לראש השנה

הלכות מתנה ראש השנה בפתח
106
הלכות מתנה ראש השנה בפתח

תורה כ״ב ליקוטי מוהר״ן הכנה לתקיעת שופר
290
תורה כ״ב ליקוטי מוהר״ן הכנה לתקיעת שופר

ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב ד׳ מעניין התחלה חדשה בכל רגע
139
ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב ד׳ מעניין התחלה חדשה בכל רגע

ליקוטי הלכות הלכות מעקה ד׳
125
ליקוטי הלכות הלכות מעקה ד׳

ליקוטי הלכות הלכות מעקה ד׳ <br />מעניין עליה מדרגה לדרגה אפילו מהארץ ממש

ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳
386
ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳

ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳ (חלק ב׳)
78
ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳ (חלק ב׳)

ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳
73
ליקוטי הלכות הלכות בשר וחלב הלכה ד׳

ליקוטי מוהר״ן א׳ תורה כ״ב איך בונים את ירושלים
122
ליקוטי מוהר״ן א׳ תורה כ״ב איך בונים את ירושלים

ליקוטי- מוהר״ן חלק א תורה כ״ב
118
ליקוטי- מוהר״ן חלק א תורה כ״ב

ליקוטי- מוהר״ן חלק א תורה כ״ב <br />ליקוטי הלכות נשיאת כפיים <br />שבירת עזות הגוף ע״י שמחה

הברכות שברך בלעם את ישראל
64
הברכות שברך בלעם את ישראל

צריך להיות מחובר תמיד לצדיק
151
צריך להיות מחובר תמיד לצדיק

ככל שאדם מתקרב יותר להשם יתברך
301
ככל שאדם מתקרב יותר להשם יתברך

חיי מוהרן חדש
123
חיי מוהרן חדש

חיי מוהר״ן
114
חיי מוהר״ן

הלכות תפילת מנחה ז׳
54
הלכות תפילת מנחה ז׳

הלכות ברכת הריח
76
הלכות ברכת הריח

למה צריך כל שנה שבועות <br />למה צריך ללכת לצדיק אפשר לפתוח ספר וללמוד <br />שתי תשובות שרבי נתן מסביר לנו

מעשה ממלך שגזר שמד
169
מעשה ממלך שגזר שמד

מקום ישיבתו ונסיעותיו
39
מקום ישיבתו ונסיעותיו

העיקר לא לחלוק על הצדיק האמת
62
העיקר לא לחלוק על הצדיק האמת

בעולם הבא יהיו שאלות לאנשי ברסלב
106
בעולם הבא יהיו שאלות לאנשי ברסלב

שמירת הברית מבטלת בעצבון תאכלנה
141
שמירת הברית מבטלת בעצבון תאכלנה

השמחה שהיית לרבנו אצל רשבי
128
השמחה שהיית לרבנו אצל רשבי

הדרך שרבנו צעד
68
הדרך שרבנו צעד

לא תבשל גדי בחלב ...
51
לא תבשל גדי בחלב ...

צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם
106
צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם

הדרך בתפילה שתעבור את כל המסכים
73
הדרך בתפילה שתעבור את כל המסכים

הצדיק צועק יש השם בעולם
85
הצדיק צועק יש השם בעולם

הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן
91
הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן

הקדמת סיפורי מעשיות
96
הקדמת סיפורי מעשיות

אצל רבנו נחמן מתעוררים מהשנה
92
אצל רבנו נחמן מתעוררים מהשנה

מעשה מאבדת בת מלך
309
מעשה מאבדת בת מלך

מקום לדתו וישיבתו ונסיעותיו של רבי נחמן
72
מקום לדתו וישיבתו ונסיעותיו של רבי נחמן

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

איך מקבלים את הכוח
142
איך מקבלים את הכוח

מעלת יוקרת השבת הקדושה
57
מעלת יוקרת השבת הקדושה

התחפושת של השם יתברך
148
התחפושת של השם יתברך

מעשה מזבוב ועכביש
287
מעשה מזבוב ועכביש

סוף הסיפור הקדוש
122
סוף הסיפור הקדוש

החילוק בין ישראל לעכום
79
החילוק בין ישראל לעכום

הבעטליר השישי יציאת מצרים חלק ר׳
111
הבעטליר השישי יציאת מצרים חלק ר׳

הבעטליר השישי יציאת מיצרים חלק ב׳
92
הבעטליר השישי יציאת מיצרים חלק ב׳

הבעטליר השישי ביצאת מצרים
79
הבעטליר השישי ביצאת מצרים

השם יתברך רוצה שנשמח במצוות שלנו
78
השם יתברך רוצה שנשמח במצוות שלנו

הבעטלירס בלי הידיים(את סוף הסיפור משיח יספר לנו בעזרת השם )
200
הבעטלירס בלי הידיים(את סוף הסיפור משיח יספר לנו בעזרת השם )

החיפוש אחר הטוב שהשם יתברך עושה
88
החיפוש אחר הטוב שהשם יתברך עושה

מעשה משבע בעטלירס (יום חמישי חטוטרות)
104
מעשה משבע בעטלירס (יום חמישי חטוטרות)

פירוש עניין יום הרביעי בסיפורי מעשיות
97
פירוש עניין יום הרביעי בסיפורי מעשיות

איך רואים את השם ברע
89
איך רואים את השם ברע

מעשה משבעה בעטליר (היום השלישי/והרביעי)
127
מעשה משבעה בעטליר (היום השלישי/והרביעי)

לראות את הטוב בצער
116
לראות את הטוב בצער

מעשה משבעה בעטלירס (חירש)
172
מעשה משבעה בעטלירס (חירש)

למה משה רבנו בחר במכת ארבה
58
למה משה רבנו בחר במכת ארבה

מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה
134
מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה

סיכום הבעטלירס העיור הלימוד הפנימי
119
סיכום הבעטלירס העיור הלימוד הפנימי

סיפורי מעשיות מעשה משבעה בעטלירס (חלק 1)
692
סיפורי מעשיות מעשה משבעה בעטלירס (חלק 1)

חמישים שערי קדושה התיקון שנשאר לעד
153
חמישים שערי קדושה התיקון שנשאר לעד

מה זה תיקון הכללי
1029
מה זה תיקון הכללי

לימוד על תיקון הכללי את מה זה מתקן ואיך רבינו הקדוש פעל כת זה בעזרת השם יתברך בזכות השיעור הזה נזכה לדעת ולהבין

עשה לך רב רב שיכול לעזור לך
137
עשה לך רב רב שיכול לעזור לך

השיבנו ה׳ אליך והשובה
89
השיבנו ה׳ אליך והשובה

חסדים גדולים שעדיין לא גילו
112
חסדים גדולים שעדיין לא גילו

ממלך וקיסר
131
ממלך וקיסר

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פנימיות חזרת התשובה
105
פנימיות חזרת התשובה

סיפורי מעשיות מבערגיר ועני
506
סיפורי מעשיות מבערגיר ועני

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ניסים לכל אחד
101
ניסים לכל אחד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

אין דבר כזה ירידות
141
אין דבר כזה ירידות

רחוק שהוא קרוב
83
רחוק שהוא קרוב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

אלא לראותם בלבד
72
אלא לראותם בלבד

סיפורי מעשיות מעשה מחיגר
807
סיפורי מעשיות מעשה מחיגר

אל תדאג יש מתתיהו ובניו שמביאים לך את האור
80
אל תדאג יש מתתיהו ובניו שמביאים לך את האור

״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״
31
״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״

חיזוק היומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״
25
חיזוק היומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״

התפילה שהשם שומע
118
התפילה שהשם שומע

הכוח האדיר של הדיבור
57
הכוח האדיר של הדיבור

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיזוק יומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״
41
חיזוק יומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״

״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״
19
״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״

העצות של רבינו ז״ל בימינו
94
העצות של רבינו ז״ל בימינו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הרצון של רבנו הקדוש
219
הרצון של רבנו הקדוש

חיזוק היומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״
34
חיזוק היומי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״

להגיע לביטחון אמיתי
304
להגיע לביטחון אמיתי

שלמות לשון הקודש
65
שלמות לשון הקודש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״
17
חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״

חיזוק הימי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״
89
חיזוק הימי מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״אור ראשונים״

״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״
40
״חיזוק היומי״ מפי ר׳ מרדכי סופרין ראש ישיבת ״ אור ראשונים ״

צקי קדרה
80
צקי קדרה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

בחירות במקדש
488
בחירות במקדש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

איך מרויחים 2000 דולר (2)
54
איך מרויחים 2000 דולר (2)

איך מרויחים 2000 דולר
57
איך מרויחים 2000 דולר

איפה גנוז האור הגנוז
320
איפה גנוז האור הגנוז

למה נח ולא נחמן
256
למה נח ולא נחמן

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

רעידת אדמה
1061
רעידת אדמה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

השם יתברך רוצה דברים
174
השם יתברך רוצה דברים

הילולת רבנו נחמן הקדוש (2)
154
הילולת רבנו נחמן הקדוש (2)

הילולת רבנו נחמן הקדוש (1)
54
הילולת רבנו נחמן הקדוש (1)

כל מה שהצדיק עושה יש בזה רזין
93
כל מה שהצדיק עושה יש בזה רזין

אני איש פלא - פלאי פלאות (חלק 2)
186
אני איש פלא - פלאי פלאות (חלק 2)

אני איש פלא - פלאי פלאות (חלק 1)
200
אני איש פלא - פלאי פלאות (חלק 1)

ביטול הבחירה
139
ביטול הבחירה

למרות שעיקר האדם היא הבחירה, ויש לאדם בחירה על כל תנועה שהוא עושה, אף על פי כן ישנה בחירה אחת עקרונית שמבטלת כל חשש מבחירה לא נכונה

הסוד של חלל הפנוי - רכיכא
1228
הסוד של חלל הפנוי - רכיכא

מפני מה הקרניים של החגב רכות. התמודדות עם חשיכה שאין לה סוף, ליקוטי הלכות, הלכות עירובי תחומין הלכה ו', מאות ו' עד י'. על פי ליקואטי מוהר"ן תניינא, סימן י"ב.

שחורה אני ונאוה
343
שחורה אני ונאוה

שחורה אני במצרים, (יחזקאל כ) וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי.<br />ונאוה אני במצרים, בדם הפסח ובדם המילה

האני לא גמרתי? כבר גמרתי ואגמור!
361
האני לא גמרתי? כבר גמרתי ואגמור!

קובר מתים הייתי
113
קובר מתים הייתי

אין רשעים בישראל
273
אין רשעים בישראל

ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור - כיצד מכין רבי נחמן את גאולת ישראל

מותר להגיד קשה אבל אסור להגיד שאת זה כבר לא צריך
211
מותר להגיד קשה אבל אסור להגיד שאת זה כבר לא צריך

המשך עניין למברג
157
המשך עניין למברג

אזמרה לאלקי נסיעת רבינו ללמברג
223
אזמרה לאלקי נסיעת רבינו ללמברג

המשכן שהצדיקים בונים
79
המשכן שהצדיקים בונים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הצדיק עושה לבושים
139
הצדיק עושה לבושים

הדרך לרבנו התקרבותו של רבי נתן
198
הדרך לרבנו התקרבותו של רבי נתן

פרשת בלק חלק 3
41
פרשת בלק חלק 3

פרשת בלק חלק 2
44
פרשת בלק חלק 2

פרשת בלק חלק1
58
פרשת בלק חלק1

לגלות או להסתיר מחלוקת דוד ושאול
134
לגלות או להסתיר מחלוקת דוד ושאול

מי זה רבי נחמן?
220
מי זה רבי נחמן?

דברי מוהרנ"ת בסוף המעשה בחיי מוהר"ן, "סיפורים חדשים" אות פ"ג

גדולת מעלת המלווה הגדול
98
גדולת מעלת המלווה הגדול

כל חפץ שאדם מחזיק בידו חזקה שהיא שלו
74
כל חפץ שאדם מחזיק בידו חזקה שהיא שלו

קורבן מנחה
274
קורבן מנחה

תאמין שיכולים לתקן
127
תאמין שיכולים לתקן

המרגלים
156
המרגלים

תלמיד חכם שד יהודי
209
תלמיד חכם שד יהודי

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ניגון של שמחה
186
ניגון של שמחה

לצאת מתאוות ניאוף
657
לצאת מתאוות ניאוף

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

החיים זה ניגון שהצדיק מנגן
316
החיים זה ניגון שהצדיק מנגן

השטן והתורה
150
השטן והתורה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

השכל שבניגון
321
השכל שבניגון

עומר שעורים הסוד שנעלם מאברהם אבינו
92
עומר שעורים הסוד שנעלם מאברהם אבינו

המתחיל במצווה אומרים לו גמור
89
המתחיל במצווה אומרים לו גמור

על ידי המצווה זוכים לשמחה
279
על ידי המצווה זוכים לשמחה

ליקוטי הלכות
157
ליקוטי הלכות

אור הצדיק
102
אור הצדיק

קדושת העומר
42
קדושת העומר

מאורי אור מוארי אש
113
מאורי אור מוארי אש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפרת העומר
64
סיפרת העומר

קדושת ישראל
92
קדושת ישראל

למה צריך להגיד לעומר
86
למה צריך להגיד לעומר

הקדמת תורת ס״ז ליקוטי מוהר״ן
118
הקדמת תורת ס״ז ליקוטי מוהר״ן

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ספרתם לכם-לעצמכם
285
ספרתם לכם-לעצמכם

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הגל של יעקוב אבינו
139
הגל של יעקוב אבינו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מעשה מבעל תפילה חלק ד׳
98
מעשה מבעל תפילה חלק ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

לדעת שבסוף הכל יהיה טוב
643
לדעת שבסוף הכל יהיה טוב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

עניין ספירת העומר
90
עניין ספירת העומר

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פסח
139
פסח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת שבוע
62
פרשת שבוע

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

יראה טובה יראה רעה
118
יראה טובה יראה רעה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מעשה מבעל תפילה חלק ג
95
מעשה מבעל תפילה חלק ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מציאת חלקי הנפש
115
מציאת חלקי הנפש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פסח
112
פסח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

בגדי הכהן הגדול
74
בגדי הכהן הגדול

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי פורים רבי נתן
112
סיפורי פורים רבי נתן

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת כי תשא
62
פרשת כי תשא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מה עושים שלא יודעים איזה יום היום הסוף
60
מה עושים שלא יודעים איזה יום היום הסוף

מה עושים כשלא יודעים מיהו הצדיק האמת
98
מה עושים כשלא יודעים מיהו הצדיק האמת

יין של פורים
152
יין של פורים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי מעשיות - מעשה מבעל תפילה - שיעור שני
120
סיפורי מעשיות - מעשה מבעל תפילה - שיעור שני

אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

אסתר
86
אסתר

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

שמחת מוות. לדבר על זה.
128
שמחת מוות. לדבר על זה.

רבינו ז"ל הכניס בחסידי ברסלב את זכרון יום המיתה. נהגו לדבר על זה אחד עם חברו בכל יום, להתפלל על זה בהתבודדות, ולמרבה הפלא - לשמוח יותר ויותר! וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד - זה המוות.<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי מעשיות - מעשה מבעל תפילה - שיעור א'
188
סיפורי מעשיות - מעשה מבעל תפילה - שיעור א'

מתוך סיפורי מעשיות משנים קדמוניות של רבי נחמן מברסלב.<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת תרומה - המשכן בזמן הזה
300
פרשת תרומה - המשכן בזמן הזה

המשכן שבנה משה במדבר היה תיקון לכל הדורות, שגם כאשר בית המקדש אינו קיים יש ביכולתנו לקבל את כל התיקונים שנעשו בו בכל מקום בו ישראל נמצאים.<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת שקלים -הצדקה מאזנת בין ענוה לגאווה
50
פרשת שקלים -הצדקה מאזנת בין ענוה לגאווה

הלכות תפילין הלכה ו', אות כ"ד<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סוד שרביט הזהב של פורים
239
סוד שרביט הזהב של פורים

ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב - מכח הושטת השרביט הזו יש לנו כוח לעמוד בקשיי הגלות עד שיתהפך הכל לטובה.<br /> ליקוטי הלכות, הלכות בכור בהמה טהורה ד' על פי תורה קפ"ה<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

שערי קדושה - רבי חיים ויטאל
1362
שערי קדושה - רבי חיים ויטאל

אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת משפטים - אדונו מוסר לו שפחה כנענית
109
פרשת משפטים - אדונו מוסר לו שפחה כנענית

פירושו של רבי נתן להלכה הנוראה, כיצד הותר לבן ישראל להתחבר עם בת אל נכר. הלכות בכור בהמה טהורה ד' אות כ"ו<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הגורל של פורים
257
הגורל של פורים

המן האגגי רצה לפגום את הענווה על ידי הגורל שלו, כי ענווה צריכה גם עוצמה ואת זה הוא רצה לקלקל<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ההבדל בין עם ישראל לשאר העמים
91
ההבדל בין עם ישראל לשאר העמים

כיצד נחלק העולם לאומות, מה ההבדל בין האומות לבין עם ישראל, מה השתנה במתן תורה ומהי התורה שקיבלנו ממשה רבינו<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הצדיק ומתן תורה
59
הצדיק ומתן תורה

מדוע צריך עדיין להתקרב לצדיק אחרי שכבר קיבלנו כולנו את התורה וזכינו לאמונה שלימה במעמד הר סיני?<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הרב ברלנד
340
הרב ברלנד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר"ן אות כ"א
237
חיי מוהר"ן אות כ"א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סגולתו של ט"ו בשבט
87
סגולתו של ט"ו בשבט

בראש השנה אכל אדם הראשון מפרי עץ הדעת, ותיקון פרי העץ הוא בראש השנה לאילנות.<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

השמירה על החוטאים
132
השמירה על החוטאים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ההצלה מקליפת נוגה - עדות הרבי מקומרנא
446
ההצלה מקליפת נוגה - עדות הרבי מקומרנא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

כיצד תופרים את אבני הריחיים
576
כיצד תופרים את אבני הריחיים

אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הנקודה שאינה נבלעת - בכוח האמונה (משלים את השיעור הראשון)
90
הנקודה שאינה נבלעת - בכוח האמונה (משלים את השיעור הראשון)

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

החיצים של הבעטליר בלי ידיים
113
החיצים של הבעטליר בלי ידיים

אם אמנם הוא יכול להוציא את כל החיצים, אבל לשם מה הוא צריך גם כוח לזרוק חיצים?<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר"ן
108
חיי מוהר"ן

שיחות השייכים לתורות, השלמה לאות ט"ו, ומאות ט"ז עד כ'.<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הנקודה שאי אפשר לבלוע אותה
105
הנקודה שאי אפשר לבלוע אותה

אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי צדיקים ברסלב
1089
סיפורי צדיקים ברסלב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פרשת וארא
118
פרשת וארא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

יציאת המוחין ממצרים
128
יציאת המוחין ממצרים

גלות מצרים וכל הגלויות הן גלות הדעת, וביציאת מצרים יצאה הדעת מהגלות. איך מוציאים את המוחין מהגלות של עכשיו?<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

שוובו בנים שובבים
311
שוובו בנים שובבים

שיעור לפרשת שמות, ובו עניין השערות של האדם, אלה שיש איסור לקצוץ (הפיאות והזקן), ואלו שצריך דווקא לגלח.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מהר״ן שיחות השייכים לתורות, י"א - ט"ו
47
חיי מהר״ן שיחות השייכים לתורות, י"א - ט"ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

לקרוע את ים החכמה
88
לקרוע את ים החכמה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

איך ממתיקים את הדינים
193
איך ממתיקים את הדינים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר"ן, שיחות השייכים לתורות, אות ז' עד י'.
241
חיי מוהר"ן, שיחות השייכים לתורות, אות ז' עד י'.

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

רוח נמוכה
113
רוח נמוכה

חירם מלך צור בנה לעצמו שבעה רקיעים, מה זה נקרא לראות את הצדיק, החיות שמקבלים בשעת האוכל, ומדוע צריכים לשמור גוף נקי כשמניחים תפילין.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

עיבוד הגוף על ידי הצדיק-סאונד מחוזק
42
עיבוד הגוף על ידי הצדיק-סאונד מחוזק

זיכוך הגוף נמשל לעיבוד העור לכתוב עליו סת"מ. כאן מבואר מהם התנאים בהם יכול אדם לזכות שהצדיק יעבד את גופו להביא אותו אל התכלית. <br />בפנים מובא הסיפור מר' שמשון מהיער, מה שסיפר לחברו בחלום אחרי שנפטר, על אשר ארע עימו אצל רבינו ז"ל.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות:<br />http://sofrin.net

הצדיק מחזיר את האבדות למי שלא מתייאש
123
הצדיק מחזיר את האבדות למי שלא מתייאש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

מנורת זהב
218
מנורת זהב

ביאור תורה ח' בליקוטי מוהר"ן: מאין מקבלים רוח חיים להשלים החסרונות, איך מבררים את הטוב מתוך הרע, וכיצד מכניעים אתה הרשעים.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

אור של חנוכה הפירוש הפנימי
75
אור של חנוכה הפירוש הפנימי

ותתפלל חנה על ה', היא עוררה את ה' בעצמו שיתפלל, שעל ידי שה' מתפלל בעצמו עלינו, נמשכים חסד ורחמים גדולים שיכולים להושיע מכל הצרות שבעולם. וזה היה כוחם של החשמונאים ואת זה מקבלים אנחנו עכשיו בהדלקת נרות חנוכה.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

האור של ראש השנה מאיר בחנוכה
74
האור של ראש השנה מאיר בחנוכה

בראש השנה הצדיק מעורר רחמים עליונים ונעלמים מעתיקא סתימאה, שבכוחם לבטל כל מיני ייסורים ודינים. בחנוכה מאיר האור הזה להודיע שאין מי שלא יגיעו אליו הצדיקים לחלצו ולטהרו גם אם הגלות שלו עמוקה כתהום.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

תאוות ענוים שמעת ה'
73
תאוות ענוים שמעת ה'

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

האש שמדליקה אותנו לה' יתברך
68
האש שמדליקה אותנו לה' יתברך

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

פרשת וישב - המחלוקת על יוסף הצדיק היא בכל דור
138
פרשת וישב - המחלוקת על יוסף הצדיק היא בכל דור

המחלוקת מתעוררת על כל מי שעוסק לקרב אנשים לה' יתברך ובפרט על צדיק הדור, ובירור בעניין צדיק הדור. ליקוטי הלכות, הלכות השכמת הבוקר ד', אות י"ח, וספר כוכבי אור חכמה ובינה אות כ"א.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות <br />http://sofrin.net

עיבוד הגוף על ידי הצדיק
131
עיבוד הגוף על ידי הצדיק

זיכוך הגוף נמשל לעיבוד העור לכתוב עליו סת"מ. כאן מבואר מהם התנאים בהם יכול אדם לזכות שהצדיק יעבד את גופו להביא אותו אל התכלית. <br />מובא הסיפור מר' שמשון מהיער, מה שסיפר לחברו בחלום אחרי שנפטר, על שארע עימו אצל רבינו ז"ל.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות:<br />http://sofrin.net

לזכות להתנוצצות המוחין
56
לזכות להתנוצצות המוחין

על ידי שאדם רואה את עצמו עם הצדיק הוא זוכה למעלות נפלאות, ואת האור הזה אנו מקבלים בכל יום על ידי מצוות תפילין.<br />ליקוטי הלכות, הלכות תפילין ו', עד אות ו'. על פי תורה ע"ב בליקוטי מוהר"ן<br /> <br />http://sofrin.net

לעלות על ידי שמחה במצוות
55
לעלות על ידי שמחה במצוות

כל ישראל הכשרים עוסקים במצוות, אבל העיקר הוא לשמוח בעשיית המצוות. על ידי שמחת המצוות אפשר לעלות עש שישיג אור אין-סוף, שהוא למעלה מנפש רוח ונשמה, והשיא והתכלית של השמחה היא התודה. <br />ליקוטי הלכות, הלכות הודאה ו', על פי תורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

פרשת וישלח - מול המחנה של עשיו
70
פרשת וישלח - מול המחנה של עשיו

חלוקת העצה, כשלא יודעים מה לעשות, זו הצרה הגדולה באמת. בהתמודדותו של יעקב מול עשיו הוא מלמד אותנו איך להתנהג בזה.<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

חיי מוהר"ן, שיחות השייכים לתורות, אות ו'
119
חיי מוהר"ן, שיחות השייכים לתורות, אות ו'

שיחות וסיפורים מרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. סיפורים מקיץ שנת תקס"ג.<br />http://sofrin.net

איך זוכים לתחיית המתים
69
איך זוכים לתחיית המתים

כיצד על ידי ראיית הצדיק אפילו בלי לקבל ממנו תורה, נתעלה האדם למעלות נפלאות. <br />לימוד תורה ע"ב בליקוטי מוהר"ן תניינא.<br />הוקלט בשיעור הקבוע בכל מוצ"ש בבית הכנסת "עץ חיים" בראשון לציון<br />שיעורים מלאים מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

לעשות נחת רוח לצדיק
125
לעשות נחת רוח לצדיק

מאין בא מה שרואים שעל פי רוב הלומדים חולקים על הצדיקים, ממה זה נובע, למה זה כך, ומה התיקון לזה. ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב. <br />http://sofrin.net<br /> הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים מפי ר' מרדכי סופרין

ילדותו של רבי נחמן
1078
ילדותו של רבי נחמן

סיפור עבודתו של רבי נחמן בשלבים הראשונים של חייו, מספר שבחי הר"ן.

ימיו האחרונים של רבי נחמן
168
ימיו האחרונים של רבי נחמן

סיפור הסתלקותו של רבי נחמן מהעולם כפי שסופר על ידי רבי נתן תלמידו, מראש השנה תקע"א ועד פטירתו בי"ח תשרי, ג' של חול המועד סוכות.<br />http://sofrin.net

להגיע לנקודת האמת
89
להגיע לנקודת האמת

כיצד מלמדים התפילין את האדם לעבור את הגשר הצר של העולם, כיצד להתגבר על הפחד, ובסוף - כיצד להצליח בהתבודדות.<br />על פי הלכות תפילין הלכה ה' בסופה.

לפצח את מבצר החכמה - סוף הפירוש הפנימי
132
לפצח את מבצר החכמה - סוף הפירוש הפנימי

רבי יהושע בן חנניה מסכן את נפשו להכנס אל עומק המבצר הטמא להכניע את הקליפה בשרשה

נפלאות רבינו הקדוש
147
נפלאות רבינו הקדוש

סיפורים מחיי רבינו ז"ל בילדותו, מעט מעבודתו הנוראה בשבירת תאוות ניאוף, קצת מעניין אומן ומהנהגת מוהרנ"ת אחרי הסתלקות רביז"ל.

חיי מוהר״ן, שיחות השייכים לתורות א-ה
257
חיי מוהר״ן, שיחות השייכים לתורות א-ה

שיחות וסיפורים מרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. חלק זה סובב סביב המאורעות שארעו בשבועות הראשונים להתקרבות תלמידו הקדוש רבי נתן בפרוס שנת תקס"ג.

איך מקבלים את אור התפילין
82
איך מקבלים את אור התפילין

תפירת הבתים בגידי בהמה - צמצום האור, פרשת חיי שרה, הלכות תפילין הלכה ה'. עיצוב ציור הפתיחה - tamar haik

לפצח את מבצר החכמה - הפירוש הפנימי
102
לפצח את מבצר החכמה - הפירוש הפנימי

הפירוש האמיתי בענין הויכוח שערך רבי יהושע בן חנניה עם הקיסר הרומאי בעניין החכמה בגויים, וההרפתקאות שעברו עליו למצוא את מערת המסתור של חכמי יוון כדי להביאם אל הקיסר. המשימה שלו היתה שחכמי יוון עצמם יודו לקיסר שהוא - חכם היהודים - חכם מהם.

לפצח את מבצר החכמה - הסיפור
153
לפצח את מבצר החכמה - הסיפור

הויכוח שערך רבי יהושע בן חנניה עם הקיסר הרומאי בעניין החכמה בגויים, וההרפתקאות שעברו עליו בהתמודדות מול חכמי אתונה.

להכיר את רבי נחמן - הקדמת חיי מוהר״ן
775
להכיר את רבי נחמן - הקדמת חיי מוהר״ן

איפה מסתתר האור הכי גדול
169
איפה מסתתר האור הכי גדול

כתיבת התפילין על עור בהמה היא עבודת הצדיק להכניס באנשיו הכרה במציאות ה', אפילו הנמוכים ביותר. מכאן מתגלה גדולת רבינו ז"ל שיכול להעלות מי שיהיה לקדושת התפילין, לדבקות אינסופית בבורא ית'.

לך לך - לעצמך
122
לך לך - לעצמך

אי אפשר להורות לאדם את המעשה אשר יעשה בכל מצב ובכל רגע, ובכלל כשאין נביא גם את עיקר הדרך אי אפשר להורות לו. אם כן מהי הדרך למצוא את המעשה הנכון? פרשת לך לך על פי ליקוטי הלכות הלכות גניבה הלכה ה'.

קצת ממעלת תפילין דרבינו תם
179
קצת ממעלת תפילין דרבינו תם

כמו אשה תחיל תזעק בחבליה, חבלי לידה, כך אנחנו בדור שלפני הגאולה סובלים חבלי משיח. לתפילין דרבינו תם יש כוח לתת לנו כדי לעבור את זה בשלום.

קליפת החולדה
137
קליפת החולדה

הלכות שחיטה ה'. בזה השיעור מבואר למה כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה, מדוע דוד המלך מתפאר בחכמה בשעה שהוא אומר דברים שכולם יודעים, וביטול ההעלמה המסתירה מלכות ה'

הדרך לתפילן רבינו תם
79
הדרך לתפילן רבינו תם

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

סיפורים של ברסלב מראש השנה תק"ע
142
סיפורים של ברסלב מראש השנה תק"ע

שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

ואעידה לי עדים נאמנים
46
ואעידה לי עדים נאמנים

יהודי חייב להיות לוחם
187
יהודי חייב להיות לוחם

מי שרוצה לגשת אל הקודש צריך לדעת שזה לא הולך להיות קל, והרבה צריך להתכונן לקראת ההתמודדות שלפניו.אבל אין ברירה - את ההכנה עושים תוך כדי ההתקדמות. <br />הלכות אונאה הלכה ג', על פי תורה ו' בליקוטי מוהר"ן<br />http://sofrin.net

גדולת הנחת תפילין רבינו תם
1543
גדולת הנחת תפילין רבינו תם

מהות תפילין דרבינו תם וצורך הנחתם, שיעור שביעי בהלכות תפילין ה', הפעם באות כ"ז-כ"ח.<br />http://sofrin.net

מקבלים מתנות באומן
137
מקבלים מתנות באומן

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

הכיסא שנמצאים בתוכו כל הזיווגים
80
הכיסא שנמצאים בתוכו כל הזיווגים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

הכנה לראש השנה
118
הכנה לראש השנה

השיעור מדבר על התפילה המופלאה שהצדיק מעורר בראש השנה בשביל לגלות חסדים חדשים שלא נתגלו עדיין מעולם, וכיצד מתחברים לזה<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

חיתוך חבל הטבור בכל יום מחדש - לאן הולכת הנשמה כשמתים
924
חיתוך חבל הטבור בכל יום מחדש - לאן הולכת הנשמה כשמתים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />http://sofrin.net

תלמוד תורה
71
תלמוד תורה

תיקון הפגם שאין מועיל עליו תשובה
136
תיקון הפגם שאין מועיל עליו תשובה

ר' נתן מבאר מעט מהו התיקון לפגם השחתת זרע לבטלה שבזוהר הקדוש כתב שאין מועיל עליו תשובה, ורבינו אומר שבודאי מועיל, ואין מי שיודע פשט בזוהר הזה מלבדו.<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות<br />http://sofrin.net

איך זוכים במשפט ראש השנה
101
איך זוכים במשפט ראש השנה

לחיות כמו תינוק (חלק 1)
508
לחיות כמו תינוק (חלק 1)

גילויים נפלאים ונוראים מגדולת הבעטליר (הקבצן) העיוור, מהמתנה שהוא נותן לנו ומהדרך שהוא מלמד אותנו ללכת בה. סודות מופלאים מגדולת מעלת התפילין שאנחנו מניחים בכל יום... כל זה בדברי מוהרנ"ת בהלכות תפילין ה', על פי המעשה של השבעה בעטלירס ותורה קנ"ה בליקוטי מוהר"ן<br />sofrin/net

לחיות כמו תינוק (חלק 3)
97
לחיות כמו תינוק (חלק 3)

יהודי יכול להתחיל בכל רגע ובכל מצב בהתחלה חדשה מכוח הצדיקים שחיים חיים חדשים בכל פעם. התחזקות אינסופית לכל אדם שבעולם.<br />הלכות תפילין הלכה ה' אות ח', על פי המעשה מהשבעה בעטלירס ותורה קנ"ה בליקוטי מוהר"ן. <br />sofrin.net

לחיות כמו תינוק (חלק 2)
130
לחיות כמו תינוק (חלק 2)

הלכות תפילין ה' אות ד', על פי המעשה מהשבעה בעטלירס ותורה קנ"ה בליקוטי מוהר"ן.<br />sofrin.net

חליצת הנעליים בתשעה באב
60
חליצת הנעליים בתשעה באב

תיקון טיפי המוח שיצאו לבטלה
303
תיקון טיפי המוח שיצאו לבטלה

בזוהר כתוב שלא מועיל על זה תשובה, אבל הצדיקים עושים תיקון גם לזה על ידי המריבות שביניהם. איך זה עובד? תשמע בפנים.<br />הלכות תפילין הלכה ד' אות ד', על פי תורה ה' בליקוטי מוהר"ן.<br />sofrin.net

איך אומרים קינות
96
איך אומרים קינות

העיניים של התרנגול
300
העיניים של התרנגול

התרנגול נברא לעורר בני אדם מן השינה, ומשום מה ה' יתברך ברא את העיניים שלו שונות משאר הבריות. כי אצל כולם כשהם סוגרים את העיניים העפעף העליון מכסה על התחתון, ואצל התרנגול להיפך: העפעף התחתון עולה וסוגר על העליון. מדוע?<br />הלכות עירובי תחומין ו', אות י"א, על פי תורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן, ותורה י"ז בליקוטי מוהר"ן תניינא.<br />sofrin.net

לגלות השגחת ה' על כל החיים
142
לגלות השגחת ה' על כל החיים

הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו כאילו על פי טבע, אבל באמת הכל נעשה ברצונו ובהשגחתו על כל דבר ובכל רגע.<br />ביציאת מצרים התחיל בניין הדעת, שהיא הכלי המסוגל לגלות את ה' מאחורי מסך הטבע.<br />הלכות נטילת ידיים שחרית הלכה ב', אות י"ב<br />על פי תורה ר"נ בליקוטי מוהר"ן<br />http://sofrin.net

לכבוש את ארץ ישראל
112
לכבוש את ארץ ישראל

ארץ ישראל קדושה מכל הארצות ומחמת זה יש עליה מניעות שצריך להתגבר עליהם כדי לזכות לשבת בה. וכן הוא אצל כל אדם החפץ לגשת אל הקודש שנלחמים בו במחשבתו לבלי להניח אותו לזכות למה שאיוותה נפשו. <br />הלכות ברכת הפירות הלכה ד'<br />על פי תורה ע"א בליקוטי מוהר"ן תניינא<br /><br />http://sofrin.net

אצל רבינו ההצלחה שלך מובטחת
235
אצל רבינו ההצלחה שלך מובטחת

הלכות פסח הלכה ט', אות ג'<br />על פי תורה ז' בליקוטי מוהר"ן תניינא<br />http://sofrin.net

כמה זמן לוקח לחזור בתשובה?
106
כמה זמן לוקח לחזור בתשובה?

הלכות פסח הלכה ט', אות כ'.<br />על פי תורה ז' בליקוטי מוהר"ן תניינא<br />http://sofrin.net

למה הולך לי הפוך? העבודה של ראש השנה
55
למה הולך לי הפוך? העבודה של ראש השנה

הלכות נטילת ידיים שחרית ג', החל באות ה'.<br />על פי תורה פ"ב תניינא<br />http://sofrin.net

להתמודד עם ייסורים
174
להתמודד עם ייסורים

עיקר העצה להתמודד עם הייסורים הוא הביטול אל אור האינסוף ששם כולו טוב. איך זה עובד וגדולת הצדיקים שעושים את זה גם למעננו נלמד בשיחה הזו. לימוד עמוק קצת בתחילה, ומאיר מאד בסיכום.<br />הלכות נטילת ידיים שחרית ד', על פי תורה ס"ה בליקוטי מוהר"ן<br /><br />http://sofrin.net

מה עושים כשהירידה מתגברת על הטוב
114
מה עושים כשהירידה מתגברת על הטוב

הלכות נטילת ידיים שחרית ד', אות ו. <br />על פי תורה ס"ה בליקוטי מוהר"ן. <br /><br />http://sofrin.net

כשהכל הולך הפוך
107
כשהכל הולך הפוך

הקדוש ברוך הוא ברא עולם הפוך. אם אדם מגלה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז הכל מסתדר, אבל כשהוא רוצה למלוך בעצמו - הכל הולך הפוך.<br />הלכות נטילת ידיים שחרית הלכה ג', אות א'<br />על פי תורה פ"ב בליקוטי מוהר"ן תניינא<br />http://sofrin.net

שיעור חובה - איפה הכוח שלי?
592
שיעור חובה - איפה הכוח שלי?

האדם נמצא בעולם הזה במלחמה נוראה כנגד תאוות ניאוף, ובאמת הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כוח לנצח את המלחמה הזו. אבל איפה הוא אותו הכוח?<br />הלכות ברכת הריח הלכה ד', אות א'<br />על פי תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניינא<br />http://sofrin.net/

חובה לצפות ! הליקוטי מוהר"ן הוא ספר חי !
233
חובה לצפות ! הליקוטי מוהר"ן הוא ספר חי !

דברים שצריך לדעת לפני שמתחילים ללמוד בספר ליקוטי מוהר"ן. על פי ההקדמה שסידר ר' נתן לספר ליקוטי מוהר"ן, שם הוא מבאר שספר כזה לא היה מעולם, ספר שמביא כל אדם שבעולם בדרך אישית, מהמקום שבו הוא נמצא ועד כסא הכבוד.<br />http://sofrin.net/

מהו חסיד ברסלב
280
מהו חסיד ברסלב

מהי הדרך שבה מתחברים לברסלב יותר מהכל.<br />הלכות מלמדים הלכה ד'<br />על פי תורה ל"ד בליקוטי מוהר"ן<br />http://sofrin.net/

סיפור נסיעת רבי נחמן לאומן -חלק שני
100
סיפור נסיעת רבי נחמן לאומן -חלק שני

ב-ד' אייר תק"ע יצא רבי נחמן מעיר ברסלב ועבר לגור באומן. קצת מעט מעניין נסיעה נוראה זו מסופר כאן, על פי חיי מוהר"ן אות קפ"ה.<br />http://sofrin.net/

ההתבודדות שורפת את כל הרע
125
ההתבודדות שורפת את כל הרע

כשאדם מתקדם בעבודת ה' נדבקים בו בכל פעם קליפות חדשות, ועליו ללחום עמהם ולבטלם. ההתבודדות עושה את העבודה הזו.<br />הלכות גרים ג'<br />על פי תורה נ"ט בליקוטי מוהר"ן <br />http://sofrin.net/

ר לוי יצחק בנדר-גדולת כח הדיבור על פי תורה יא
596
ר לוי יצחק בנדר-גדולת כח הדיבור על פי תורה יא

http://sofrin.net/ הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

להמשיך אלינו את הכח של רבינו
55
להמשיך אלינו את הכח של רבינו

על ידי כל הפגמים של האדם הוא הולך ונבלע על ידי הנחש, וצריך למצוא את הצדיק שיש לו כח להכנס בבית הבליעה של הנחש ולהוציא את האדם משם. וכמו כן צריך להמשיך את הכוח של הצדיק לשם בכדי להתמודד עם הנחש מבפנים עד אותו הרגע שיוציאו אותו.<br />הלכות ברכת הריח ד' אןת א'<br />על פי תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניינא<br />http://sofrin.net/

איך זוכים לשלום בין אדם לחברו
44
איך זוכים לשלום בין אדם לחברו

כל תא בגוף של יהודי מאיר באור עליון. עם האור הזה אפשר להאיר את כל העולם כולו.<br />הלכות קרחה וכתובת קעקע ג', על פי תורה כ"ז בליקוטי מוהר"ן<br /> http://sofrin.net/

שיעור ליקוטי הלכות עם הרב סופרין נר ראשון חנוכה תשע"ז
262
שיעור ליקוטי הלכות עם הרב סופרין נר ראשון חנוכה תשע"ז

Videocast provided by Emoze's Live on YouTube 1.2.11448<br />http://store.emoze.com <br />http://sofrin.net/ הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

להתחבר אל רוחו של הרבי
86
להתחבר אל רוחו של הרבי

רוח ה', רוחו של משיח, מנשבת באדם ומנגנת בו ומעלה אותו למעלה. על ידי הנקודות הטובות שהוא מוצא בעצמו הוא מתחבר אל הרוח הזו.<br />הלכות השכמת הבוקר א', אות י"ג, על פי תורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן<br />http://sofrin.net/

נקודת חצות ונקודות טובות-מוהרנ״ת מברסלב
93
נקודת חצות ונקודות טובות-מוהרנ״ת מברסלב

Live video 3 בדצמ׳ 2016 20:50:06<br />Videocast provided by Emoze's Live on YouTube 1.2.11448<br />http://store.emoze.com <br />http://sofrin.net/ הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

מתעוררים ע״י הנקודה הטובה-זמירות הבוקר ט
116
מתעוררים ע״י הנקודה הטובה-זמירות הבוקר ט

Videocast provided by Emoze's Live on YouTube Live video 26 בנוב׳ 2016 20:46:48<br />1.2.11448<br />http://store.emoze.com <br />http://sofrin.net/ הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו
654
אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו

חיי מוהרן, הלכות מתנה ד, כלי שלא שוויא חבלא - שאינו שווה את הנזק.<br />ביאור על דרך הרמז ליציאת יעקב אבינו לחרן.<br />http://sofrin.net/ הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

הלכות ברכת המזון הלכה ד-עניין חנוכה
114
הלכות ברכת המזון הלכה ד-עניין חנוכה

ראש חודש כסלו תשעו הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו
1609
מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

מי שמקורב לרבינו ז"ל שוב אין לו לפחד ולהתיירא משום דבר שבעולם !!!<br />על פי ליקוטי הלכות, הלכות גילוח ג' אות ח'.<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

הלכות שלוחין- אות כ"ג
190
הלכות שלוחין- אות כ"ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה 1
958
סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה 1

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-סבי דבי אתונה 2
271
סופרין-סבי דבי אתונה 2

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

ליקוטי הלכות - הלכות מעונן ומנחש
489
ליקוטי הלכות - הלכות מעונן ומנחש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

ליקוטי הלכות-הלכות ראש חודש הלכה ד
117
ליקוטי הלכות-הלכות ראש חודש הלכה ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-הלכות שלוחין הלכה ד
43
סופרין-הלכות שלוחין הלכה ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סבי דבי אתונה-הלכות שבת הלכה ו
206
סבי דבי אתונה-הלכות שבת הלכה ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

המשך ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה
81
המשך ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

וספרתם לכם לעצמכם-ליקוטי הלכות-הלכות פסח הלכה ט
107
וספרתם לכם לעצמכם-ליקוטי הלכות-הלכות פסח הלכה ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

בקי ברצוא בקי בשוב
199
בקי ברצוא בקי בשוב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

הלכות בשר וחלב הלכה ה
48
הלכות בשר וחלב הלכה ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

ליקוטי הלכות-חוקות העכו"ם הלכה ב'
62
ליקוטי הלכות-חוקות העכו"ם הלכה ב'

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

ויבן את הצלע-כח התפילה
70
ויבן את הצלע-כח התפילה

01112014 הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

שובו אלי ואשובה אליכם-הכנה לשבועות
153
שובו אלי ואשובה אליכם-הכנה לשבועות

ו אייר תשעה ע"פ ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ה ויאמר בועז אל רות הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-נח
117
סופרין-ליקוטי הלכות-נח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

תפילת ערבית ד'-ע"פ תורה ס"ה-סופרין
78
תפילת ערבית ד'-ע"פ תורה ס"ה-סופרין

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

האי קמצא רכיכה-סופרין-כ"א תמוז תשע"ד
155
האי קמצא רכיכה-סופרין-כ"א תמוז תשע"ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

חצות מסוגל כמו פדיון-סופרין-כ"ח תמוז תשע"ד
108
חצות מסוגל כמו פדיון-סופרין-כ"ח תמוז תשע"ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

הלכות שלוחין הלכה ה'-10-סופרין
166
הלכות שלוחין הלכה ה'-10-סופרין

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-הכנה לראש השנה תשע"ד
94
סופרין-הכנה לראש השנה תשע"ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

הרב אליעזר ברלנד מדבר על החטופים וקורא לאחדות ישראל
70
הרב אליעזר ברלנד מדבר על החטופים וקורא לאחדות ישראל

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-הלכות שלוחין הלכה ה' 9
87
סופרין-הלכות שלוחין הלכה ה' 9

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-הלכות שלוחין הלכה ה' 8-אות כ"ה
101
סופרין-הלכות שלוחין הלכה ה' 8-אות כ"ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-שלוחין ה' 6-אות י"ח
105
סופרין-ליקוטי הלכות-שלוחין ה' 6-אות י"ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-שלוחין ה 7-אות כ"ג
55
סופרין-ליקוטי הלכות-שלוחין ה 7-אות כ"ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

בית הכנסת "עץ חיים" שיכון המזרח ראשל"צ-סעודה לכבוד רשב"י
168
בית הכנסת "עץ חיים" שיכון המזרח ראשל"צ-סעודה לכבוד רשב"י

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 5
111
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 5

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 4
106
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 4

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 3
72
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 3

לצערנו נחתכו הדקות הראשונות בעזרת השם בדיסק שמע יצא במלואו הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 2
164
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה' 2

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכת שלוחין הלכה ד
90
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכת שלוחין הלכה ד

אנחנו מתנצלים על איכות הצילום<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br /> שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה
182
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות שלוחין הלכה ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות למוהרנ"ת מברסלב מפי ר' מרדכי סופרין הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ב-חותם בתוך חותם
337
סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ב-חותם בתוך חותם

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות ביצים הלכה ה'
113
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות ביצים הלכה ה'

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה ע"ב
206
סופרין-ליקוטי מוהר"ן תורה ע"ב

היצר הרע של הצדיק הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות פקדון-שבועות-סוד הכתר העליון
315
סופרין-ליקוטי הלכות-הלכות פקדון-שבועות-סוד הכתר העליון

ספירת העומר חג השבועות הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-תפילת המנחה ז'
258
סופרין-ליקוטי הלכות-תפילת המנחה ז'

ע"פ ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ט הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי מוהר"ן קי"ח
178
סופרין-ליקוטי מוהר"ן קי"ח

שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

ראש חודש כסלו הלכות נשיאת כפים הלכה ה
54
ראש חודש כסלו הלכות נשיאת כפים הלכה ה

ראש חודש כסלו הלכות נשיאת כפים הלכה ה תשע"ד הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי מוהר"ן רי"ג
239
סופרין-ליקוטי מוהר"ן רי"ג

18.1.2014-ליקוטי מוהר"ן רי"ג הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-ליקוטי הלכות-הפדיון העליון
66
סופרין-ליקוטי הלכות-הפדיון העליון

סופרין-הלכות ברכת השחר ה' 21.12.2014 הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-הלכות תפילת המנחה
43
סופרין-הלכות תפילת המנחה

26.11.2013 הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-עין טובה
84
סופרין-עין טובה

10.12.2013-חנוכה הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-תשעה היכלין
98
סופרין-תשעה היכלין

19.10.2013 -ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ג הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

סופרין-סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
892
סופרין-סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

05.01.2014-ליקוטי מוהר"ן תורה ס' הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים

מכתבי רבי לוי יצחק
121
מכתבי רבי לוי יצחק

הלכות שלוחין ג׳ תשובה על פגם הברית
290
הלכות שלוחין ג׳ תשובה על פגם הברית

עושים לחושך ויוצאים ממנו בעזרת השם

חיי מוהר״ן אנשי שלומנו
111
חיי מוהר״ן אנשי שלומנו

ליקוטי מוהרן תורה ע״ב
174
ליקוטי מוהרן תורה ע״ב

שילוח הקן

התקשרות לצדיק (ה׳)
164
התקשרות לצדיק (ה׳)

ליקוטי מוהר״ן אנשי שלומינו
128
ליקוטי מוהר״ן אנשי שלומינו

אלול מלחמת יעקוב ועשיו
162
אלול מלחמת יעקוב ועשיו

חיי מוהר״ן רבי אברהם
141
חיי מוהר״ן רבי אברהם

ליקוטי הלכות אונאה הלכה כ׳
192
ליקוטי הלכות אונאה הלכה כ׳

הלכות שלוחין ה׳
113
הלכות שלוחין ה׳

סוכות תשפ״א
143
סוכות תשפ״א

ליקוטי הלכות אונאה הלכה ה׳
237
ליקוטי הלכות אונאה הלכה ה׳

ליקוטי הלכות תפילת ערבית ד׳ איך הצדיק מוריד תורה
237
ליקוטי הלכות תפילת ערבית ד׳ איך הצדיק מוריד תורה

ליקוטי מוהרן ס״ה איך לשמוע שופר
131
ליקוטי מוהרן ס״ה איך לשמוע שופר

חיי מוהר״ן רוח הקודש
224
חיי מוהר״ן רוח הקודש

ימי מוהרנ״ת שנת תקס״ה ב-מרחשון
170
ימי מוהרנ״ת שנת תקס״ה ב-מרחשון

הלב והמעיין בסיפורי מעשיות מעשה משבעה בעטלירס
325
הלב והמעיין בסיפורי מעשיות מעשה משבעה בעטלירס

תפילת ערבית ד׳ על תורה ס״ה
93
תפילת ערבית ד׳ על תורה ס״ה

חיי מוהר״ן מופתים מרבנו
69
חיי מוהר״ן מופתים מרבנו

חיי מוהר״ן הצדיק הגדול
78
חיי מוהר״ן הצדיק הגדול

ימי מוהרנ״ת אות י״ד
106
ימי מוהרנ״ת אות י״ד

חיי מוהר״ן
90
חיי מוהר״ן

ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו׳
164
ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו׳

ליקוטי הלכות הלכות עכו״ם
155
ליקוטי הלכות הלכות עכו״ם

גם בירידה אפשר להיות דבוק בוא יתברך
243
גם בירידה אפשר להיות דבוק בוא יתברך

הכלי שמקבלים אחרי הביטול
184
הכלי שמקבלים אחרי הביטול

ליקוטי הלכות חנוכה
233
ליקוטי הלכות חנוכה

ימי מוהרנ״ת אות ט״ז
77
ימי מוהרנ״ת אות ט״ז

שילוח הקן ה׳ אות ח׳ שלום שלום לרחוק ולקרוב חנוכה מוסיף והולך
140
שילוח הקן ה׳ אות ח׳ שלום שלום לרחוק ולקרוב חנוכה מוסיף והולך

חיי מוהר״ן
102
חיי מוהר״ן

ימי מוהרנ״ת אות כ״ד עד כ״ו
102
ימי מוהרנ״ת אות כ״ד עד כ״ו

חיי מוהר״ן קצ״ח קונטרס ההוספות
94
חיי מוהר״ן קצ״ח קונטרס ההוספות

ליקוטי הלכות ברכת המזון ד׳ אות ח׳
131
ליקוטי הלכות ברכת המזון ד׳ אות ח׳

ימי מוהרנ״ת מגני ארץ
122
ימי מוהרנ״ת מגני ארץ

ליקוטי מהור״ן תורה ח׳
129
ליקוטי מהור״ן תורה ח׳

"שין של ארבעה ראשים"
153
"שין של ארבעה ראשים"

ליקוטי הלכות הלכות תפילין ד׳ אות ד׳

חיי מוהר״ן (להישבע בחפץ בשביל להגיע לרבנו)
88
חיי מוהר״ן (להישבע בחפץ בשביל להגיע לרבנו)

ימי מוהרנ״ת שנת תק״ע
101
ימי מוהרנ״ת שנת תק״ע

ליקוטי הלכות שלוחין (סימן ג׳ אות ג׳)העושה שליח לגבות חוב
190
ליקוטי הלכות שלוחין (סימן ג׳ אות ג׳)העושה שליח לגבות חוב

ימי מוהרנ״ת סוף אות מ״ג
160
ימי מוהרנ״ת סוף אות מ״ג

ליקוטי מוהרן תורה ח׳ אות ו
107
ליקוטי מוהרן תורה ח׳ אות ו

חיי מוהרן (אות ר״כ)
89
חיי מוהרן (אות ר״כ)

חיי מוהרן (אות ריח)
82
חיי מוהרן (אות ריח)

ימי מוהרנ״ת אות מ״ח
106
ימי מוהרנ״ת אות מ״ח

ימי מוהרנ״ת אות מ״ח
42
ימי מוהרנ״ת אות מ״ח

ליקוטי מוהרן תורה ח׳ איך לומדים תורה
231
ליקוטי מוהרן תורה ח׳ איך לומדים תורה

חיי מהורן קונטרס ההוספות רט״ו
102
חיי מהורן קונטרס ההוספות רט״ו

ליקוטי הלכות שבת ז׳
147
ליקוטי הלכות שבת ז׳

ליקוטי הלכות עורלה ד׳
129
ליקוטי הלכות עורלה ד׳

העושה שליח לגבות חוב פורים אות ט״ז
97
העושה שליח לגבות חוב פורים אות ט״ז

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות ר״לה
99
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות ר״לה

ימי מוהרנ״ת אות נ״ב
125
ימי מוהרנ״ת אות נ״ב

ליקוטי הלכות העושה שליח לגבות חוב ג׳
108
ליקוטי הלכות העושה שליח לגבות חוב ג׳

ליקוטי הלכות פסח ב׳
227
ליקוטי הלכות פסח ב׳

ימי מוהרנ״ת נ״ה
107
ימי מוהרנ״ת נ״ה

חיי מוהר״ן
82
חיי מוהר״ן

ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ על תורה א׳ בליקוטי מוהר״ן
105
ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ על תורה א׳ בליקוטי מוהר״ן

חיי מוהר״ן רפ״ז קונטרס ההוספות
78
חיי מוהר״ן רפ״ז קונטרס ההוספות

חיי מוהר״ן פ״ג סיפורים חדשים
104
חיי מוהר״ן פ״ג סיפורים חדשים

ימי מוהרנ״ת ע״ד
94
ימי מוהרנ״ת ע״ד

ליקוטי הלכות תפילת המנחה ז אות ל״ח
109
ליקוטי הלכות תפילת המנחה ז אות ל״ח

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות
86
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות

חיי מוהר״ן תנ״ד לימוד בליקוטי מוהר״ן מ״ח חלק שני
86
חיי מוהר״ן תנ״ד לימוד בליקוטי מוהר״ן מ״ח חלק שני

ימי מוהרנ״ת ס״ז
87
ימי מוהרנ״ת ס״ז

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות רע״ז
87
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות רע״ז

ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות ג׳
116
ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות ג׳

ליקוטי מוהר״ן רפ״ב
112
ליקוטי מוהר״ן רפ״ב

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות רס״ח
85
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות רס״ח

הלכות רשות הגז ד׳ על תורה רפ״ב
100
הלכות רשות הגז ד׳ על תורה רפ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות
131
חיי מוהר״ן קונטרס ההוספות

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכת השחר ה׳ אות כ״ה
186
ליקוטי הלכות ברכת השחר ה׳ אות כ״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ימי מוהרנ״ת ס״א הסתלקות רבנו הקדוש
106
ימי מוהרנ״ת ס״א הסתלקות רבנו הקדוש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מובן רן אות מ״ב
83
חיי מובן רן אות מ״ב

חיי מוהר״ן אות מ
83
חיי מוהר״ן אות מ

ליקוטי הלכות אונאה ג׳ עד דקה עשרים יש רעש
124
ליקוטי הלכות אונאה ג׳ עד דקה עשרים יש רעש

חיי מוהר״ן אות ל״ז
117
חיי מוהר״ן אות ל״ז

ליקוטי הלכות חלוקת שותפים ה׳ אות ד׳
121
ליקוטי הלכות חלוקת שותפים ה׳ אות ד׳

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אותי כ״ז
73
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אותי כ״ז

חיי מוהר״ן אות ל״ו
111
חיי מוהר״ן אות ל״ו

ימי מוהרנ״ת חלק שני אות ס״ה
89
ימי מוהרנ״ת חלק שני אות ס״ה

ליקוטי הלכות תפילן ב׳
168
ליקוטי הלכות תפילן ב׳

ימי מוהרנ״ת חלק שני אות נ״ג
85
ימי מוהרנ״ת חלק שני אות נ״ג

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות כ״ה
120
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות כ״ה

ימי מוהרנ״ת חלק שני אות מ״ב
77
ימי מוהרנ״ת חלק שני אות מ״ב

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ל״ג
65
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ל״ג

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות י״ט
102
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות י״ט

ימי מוהרנ״ת אות ל״א
77
ימי מוהרנ״ת אות ל״א

תורה ל״ד לימוד בליקוטי הלכות נשיאת כפיים ה׳ אות ה׳
114
תורה ל״ד לימוד בליקוטי הלכות נשיאת כפיים ה׳ אות ה׳

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות י״ז-י״ט
78
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות י״ז-י״ט

חיי מוהר״ן אות כ״ו-ל״א
83
חיי מוהר״ן אות כ״ו-ל״א

ימי מוהרנ״ת חלק שני אות כ״ו
84
ימי מוהרנ״ת חלק שני אות כ״ו

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות יד-י״ז
137
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות יד-י״ז

חיי מוהרן מלווה מלכה להעיר את הנסיעה לאומן
107
חיי מוהרן מלווה מלכה להעיר את הנסיעה לאומן

לחיות מחדש
125
לחיות מחדש

ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות כ׳
70
ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות כ׳

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות יב-יד
86
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות יב-יד

ליקוטי הלכות נדרים ד׳
99
ליקוטי הלכות נדרים ד׳

ליקוטי הלכות תערובות ג׳
172
ליקוטי הלכות תערובות ג׳

חיי מוהר״ן כוכבי אור
103
חיי מוהר״ן כוכבי אור

ימי מוהרנ״ת חלק ב אות י״ד (ב)
64
ימי מוהרנ״ת חלק ב אות י״ד (ב)

ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות י״ד (א)
41
ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות י״ד (א)

חיי מוהר״ן סימן כ״ד
113
חיי מוהר״ן סימן כ״ד

ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות א׳
69
ימי מוהרנ״ת חלק ב׳ אות א׳

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ח-יא
123
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ח-יא

הקדמה שיח שרפי קודש
112
הקדמה שיח שרפי קודש

בעלותך את הנרות
113
בעלותך את הנרות

ימי מוהרנ״ת ק״ט
90
ימי מוהרנ״ת ק״ט

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות א-ז
159
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות א-ז

חיי מוהר״ן אות ס״ז
26
חיי מוהר״ן אות ס״ז

ליקוטי הלכות גזלה ה׳ על תורה כ׳ בליקוטי מוהר״ן תשע תיקונים
110
ליקוטי הלכות גזלה ה׳ על תורה כ׳ בליקוטי מוהר״ן תשע תיקונים

ימי מוהרנ״ת חלק שני אות קמ״ב
55
ימי מוהרנ״ת חלק שני אות קמ״ב

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ו
61
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ו

חיי מוהרנ״ת אות ס״ו
36
חיי מוהרנ״ת אות ס״ו

ימי מוהרנ״ת חלק שני קל״ד
59
ימי מוהרנ״ת חלק שני קל״ד

הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ה
110
הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ה

ליקוטי מוהר״ן חלקהני ע״ג נפסק באמצע השי
45
ליקוטי מוהר״ן חלקהני ע״ג נפסק באמצע השי

אדם בליעל
147
אדם בליעל

התחלנו לקווי הלכות שילוח הקן ה׳ ואז עברנו לשערי קדושה פרק א׳ רמב״ם משניות סנהדרין פרק חלק יוסד שביעי על משה רבנו אורח ואז למדנו תניא פרק י״ד על עיבור שהצדיק מתעבר בנו <br />מלכים א אליהו הנביא שוחט נביאי הבעל

חיי מוהרנ״ת אות ס״ד
60
חיי מוהרנ״ת אות ס״ד

הילכות שלוחין ה׳ אות ל״ב
93
הילכות שלוחין ה׳ אות ל״ב

חיי מוהרן אות ס״ב
49
חיי מוהרן אות ס״ב

ליקוטי הלכות תלמוד תורה ג׳
74
ליקוטי הלכות תלמוד תורה ג׳

ליקוטי הלכות ערב ד׳
76
ליקוטי הלכות ערב ד׳

ליקוטי הלכות כלאי בגדים
84
ליקוטי הלכות כלאי בגדים

ליקוטי הלכות שילוח הקן ה׳ אות ח-י״ט
52
ליקוטי הלכות שילוח הקן ה׳ אות ח-י״ט

ימי מוהרנ״ת
61
ימי מוהרנ״ת

חיי מוהרן אות נ״ח
44
חיי מוהרן אות נ״ח

חיי מוהרן סימן פ״ה תקס״ט א׳ חנוכה
41
חיי מוהרן סימן פ״ה תקס״ט א׳ חנוכה

ליקוטי מוהרן חלק שני תורה י״ב
64
ליקוטי מוהרן חלק שני תורה י״ב

חיי מוהרן סימן נ״ג
61
חיי מוהרן סימן נ״ג

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות י׳
115
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות י׳

ימי מוהרנ״ת
80
ימי מוהרנ״ת

חיי מוהר״ן אות נ״א
72
חיי מוהר״ן אות נ״א

ימי מוהרנ״ת קי״ב
99
ימי מוהרנ״ת קי״ב

ליקוטי הלכות מילה ד׳
78
ליקוטי הלכות מילה ד׳

חיי מוהרן אות נ׳
66
חיי מוהרן אות נ׳

ימי מוהרנ״ת חלק שי אות צ״ט
65
ימי מוהרנ״ת חלק שי אות צ״ט

ליקוטי הלכות מנחה ז׳ אות ל״ב
105
ליקוטי הלכות מנחה ז׳ אות ל״ב

ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ אות י״ט
99
ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ אות י״ט

חיי מוהר״ן אות מ״ז
57
חיי מוהר״ן אות מ״ז

ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו׳ מאמר פלאי
118
ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו׳ מאמר פלאי

ימי מוהרנ״ת אות פ״ז
85
ימי מוהרנ״ת אות פ״ז

ליקוטי הלכות הלכות פיקדון ג׳
70
ליקוטי הלכות הלכות פיקדון ג׳

חיי מוהר״ן אות מ״ה
86
חיי מוהר״ן אות מ״ה

ימי מוהרנ״ת סימן פ״א-פ״ו
63
ימי מוהרנ״ת סימן פ״א-פ״ו

ליקוטי מוהר״ן תורה רפ״ב סיכום
142
ליקוטי מוהר״ן תורה רפ״ב סיכום

חיי מוהר״ן אות מ״ג
122
חיי מוהר״ן אות מ״ג

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ סימן י״ב-עד הסוף
139
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ סימן י״ב-עד הסוף

ימי מוהרנ״ת סימן ע״ט
85
ימי מוהרנ״ת סימן ע״ט

כוכבי אור ששון ושמחה א׳
154
כוכבי אור ששון ושמחה א׳

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ אות יב׳
124
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ אות יב׳

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳
337
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳

ליקוטי מוהר״ן תורה ל׳
225
ליקוטי מוהר״ן תורה ל׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק׳
124
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות בשר וחלב ה׳ אות א׳
144
ליקוטי הלכות בשר וחלב ה׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות צ״ח
108
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות צ״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות גלוח ג׳ אות ח׳
150
ליקוטי הלכות גלוח ג׳ אות ח׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות גלוח ג על ליקוטי מוהר״ן ד׳
184
ליקוטי הלכות גלוח ג על ליקוטי מוהר״ן ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות צ״ג
96
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות צ״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פקדון ד׳ אות כ״א
114
ליקוטי הלכות פקדון ד׳ אות כ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פורים
96
פורים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהרן אות ח״א
106
חיי מוהרן אות ח״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר״ן אות פ״ה
131
חיי מוהר״ן אות פ״ה

ליקוטי הלכות תולעים ד׳
133
ליקוטי הלכות תולעים ד׳

חיי מוהר״ן אות פ״ח
60
חיי מוהר״ן אות פ״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פורים ו׳
132
ליקוטי הלכות פורים ו׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נפילת אפיים ד׳ אות ד׳
121
ליקוטי הלכות נפילת אפיים ד׳ אות ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הלכות קידושין ג׳ אות ג׳ ביאור על בעל תפילה מסיפורי מעשיות
124
הלכות קידושין ג׳ אות ג׳ ביאור על בעל תפילה מסיפורי מעשיות

ליקוטי הלכות פורים ו׳ אות א׳
131
ליקוטי הלכות פורים ו׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר״ן אות ע״ז
60
חיי מוהר״ן אות ע״ז

ליקוטי הלכות גיטין ג׳ אות ב׳
88
ליקוטי הלכות גיטין ג׳ אות ב׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מילה ה׳ אות כ״א
91
ליקוטי הלכות מילה ה׳ אות כ״א

ליקוטי הלכות בהמה וחיה טהורה ד׳ אות יב
80
ליקוטי הלכות בהמה וחיה טהורה ד׳ אות יב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהר״ן אות פ״ד מלווה מלכה
72
חיי מוהר״ן אות פ״ד מלווה מלכה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות א
77
ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות בהמה וחיה ד׳
96
ליקוטי הלכות בהמה וחיה ד׳

מלווה מלכה חיי מור״ן פ״א
104
מלווה מלכה חיי מור״ן פ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מהור״ן ע״ה
40
חיי מהור״ן ע״ה

חיי מוהר״ן אות ע״ד
44
חיי מוהר״ן אות ע״ד

ליקוטי הלכות מילה ד׳ אות ה׳
98
ליקוטי הלכות מילה ד׳ אות ה׳

ליקוטי הלכות מילה ד׳
67
ליקוטי הלכות מילה ד׳

מלווה מלכה חיי מוהר״ן ע״ב
58
מלווה מלכה חיי מוהר״ן ע״ב

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳
132
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ז
75
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ל״ז

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ע׳-ע״א
51
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ע׳-ע״א

חיי מוהר״ן אות ס״ט
45
חיי מוהר״ן אות ס״ט

סיום ימי מוהרנ״ת קפ״ג
38
סיום ימי מוהרנ״ת קפ״ג

חיי מוהר״ן אות ס״ט מלווה מלכה
72
חיי מוהר״ן אות ס״ט מלווה מלכה

ליקוטי מוהר״ן ע״ג להקליט על דיסק
103
ליקוטי מוהר״ן ע״ג להקליט על דיסק

חיי מוהר״ן אות ס״ח
61
חיי מוהר״ן אות ס״ח

ליקוטי הלכות גביית חוב מיתומים ה׳
72
ליקוטי הלכות גביית חוב מיתומים ה׳

ימי מוהרנ״ת חלק שני קס״ה
52
ימי מוהרנ״ת חלק שני קס״ה

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״יג
106
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״יג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נזיקין ג
112
ליקוטי הלכות נזיקין ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

נסיעה ללמברג חלק ב׳
96
נסיעה ללמברג חלק ב׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״י-ק״יב
104
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״י-ק״יב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

נסיעה ללמברג חלק א׳
113
נסיעה ללמברג חלק א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ק״ה
120
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ק״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות גבית חוב מהיתומים ה׳ אות א׳
95
ליקוטי הלכות גבית חוב מהיתומים ה׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות כלאי בגדים ד׳ אות ב
89
ליקוטי הלכות כלאי בגדים ד׳ אות ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות כלאי בגדים ד׳ אות א
65
ליקוטי הלכות כלאי בגדים ד׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ק״ד
132
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ק״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מדקה 9 אפשר לשמוע ליקוטי הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות ה׳ אות ב׳
117
מדקה 9 אפשר לשמוע ליקוטי הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות ה׳ אות ב׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות ט״ז
140
ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות ט״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״א השמתה
123
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ק״א השמתה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות א׳
119
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות י״ד
105
ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות י״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות ט׳
101
ליקוטי הלכות נזיקין ד׳ אות ט׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות בשר וחלב ה׳ אות כ״ז
190
ליקוטי הלכות בשר וחלב ה׳ אות כ״ז

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קצח
134
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קצח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות קצו
178
מלווה מלכה חיי מוהרן אות קצו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות ט׳
141
ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות ט׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות י״ז
99
ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות י״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

דעת זקנים רבי לוי יצחק בנדר
244
דעת זקנים רבי לוי יצחק בנדר

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

תמימי דרך מכתב לג
229
תמימי דרך מכתב לג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קצ
105
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קצ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות קפה
100
מלווה מלכה חיי מוהרן אות קפה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קעח
249
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קעח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

עלים לתרופה רנג
183
עלים לתרופה רנג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלוווה מלכה חיי מוהרן אות קסז
136
מלוווה מלכה חיי מוהרן אות קסז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות משא ומתן ד׳ אות א׳
224
ליקוטי הלכות משא ומתן ד׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות חלוקת שותפים ה׳ אות י״ג
168
ליקוטי הלכות חלוקת שותפים ה׳ אות י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ריקוד של שמחה לאחר השיעור
132
ריקוד של שמחה לאחר השיעור

מלווה מלכה חיי מוהרן אות קסא
133
מלווה מלכה חיי מוהרן אות קסא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שלוחים ג׳ עמוד 400
179
ליקוטי הלכות שלוחים ג׳ עמוד 400

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נטילת ידים ו׳ אות מ״ו
114
ליקוטי הלכות נטילת ידים ו׳ אות מ״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות
88
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

נועם שיח על תורה י״ג
173
נועם שיח על תורה י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

כוכבי אור שיחות וסיפורים אות כ״ו
161
כוכבי אור שיחות וסיפורים אות כ״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות קמח
159
מלווה מלכה חיי מוהרן אות קמח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נטילת ידים ו אות מ
120
ליקוטי הלכות נטילת ידים ו אות מ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נטילת ידים ו אות ל״ג
94
ליקוטי הלכות נטילת ידים ו אות ל״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות קלט
139
מלווה מלכה חיי מוהרן אות קלט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות ע״ב
153
ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות ע״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי מעשיות מעשה י״ג
159
סיפורי מעשיות מעשה י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קלב
265
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קלב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות א׳
130
ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ה׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פסח ט׳ אות י״ט
109
ליקוטי הלכות פסח ט׳ אות י״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות יין נסך ד׳ אות כ״ז
164
ליקוטי הלכות יין נסך ד׳ אות כ״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קכ״ג
80
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות קכ״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פסח ט׳
96
ליקוטי הלכות פסח ט׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות יין נסך
115
ליקוטי הלכות יין נסך

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלובה מלכה חיי מוהר״ן אות קיז
89
מלובה מלכה חיי מוהר״ן אות קיז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ אות י׳
97
ליקוטי הלכות פיקדון ד׳ אות י׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות ל״א
135
ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות ל״א

בירור המדמה<br />הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות עירובי תחומין ה אות ל״ה-ל״ז
90
ליקוטי הלכות עירובי תחומין ה אות ל״ה-ל״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רס״ה
105
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רס״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד אות י״ד
128
ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד אות י״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות כלאי בהמה ד׳ אות ד
129
ליקוטי הלכות כלאי בהמה ד׳ אות ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות כלאי בהמה ד׳ אות ד׳
85
ליקוטי הלכות כלאי בהמה ד׳ אות ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״ס-רס״ד
91
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״ס-רס״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שילח הקן ה׳ אות י״ג
105
ליקוטי הלכות שילח הקן ה׳ אות י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חנוכה שילוח הקן ה׳ אות יא
226
חנוכה שילוח הקן ה׳ אות יא

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רנד-רנט
132
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רנד-רנט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שלוח הקן ה׳ אות ז
116
ליקוטי הלכות שלוח הקן ה׳ אות ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רמד
140
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רמד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מתנה ד׳ אות ז-ט יב-י״ג
132
ליקוטי הלכות מתנה ד׳ אות ז-ט יב-י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מתנה ד׳ אות א׳
163
ליקוטי הלכות מתנה ד׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״מ
118
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״מ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שילוח הקן ד׳
125
ליקוטי הלכות שילוח הקן ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רל״א
126
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רל״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פיקדון ג׳ אות י׳
119
ליקוטי הלכות פיקדון ג׳ אות י׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פיקדון ג׳ אות א׳
117
ליקוטי הלכות פיקדון ג׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רכב
118
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רכב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות מ״ז
135
ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות מ״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהרן רפ״ב
178
ליקוטי מוהרן רפ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ריח
108
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ריח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ביאור הליקוטים הקדמה
174
ביאור הליקוטים הקדמה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ אות י״א
159
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳ אות י״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ריא
91
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ריא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳
121
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

שיחות הר״ן ש״א
120
שיחות הר״ן ש״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ר״ט
126
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות ר״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שבת ו אות ט׳
172
ליקוטי הלכות שבת ו אות ט׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

הילולת רבי נחמן תשפ״ג
902
הילולת רבי נחמן תשפ״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רד
177
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות א
122
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות י״ג
117
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רעט-רפא
98
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רעט-רפא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ספר תורה ג אות א
107
ליקוטי הלכות ספר תורה ג אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות ט׳
101
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות ט׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות רעב
132
מלווה מלכה חיי מוהרן אות רעב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד אות י״ח
89
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד אות י״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מנחה ז אות י״ט
119
ליקוטי הלכות מנחה ז אות י״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

כוכבי אור אמת ואמונה
155
כוכבי אור אמת ואמונה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ש-שז
86
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ש-שז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילת מנח ז אות י׳
125
ליקוטי הלכות תפילת מנח ז אות י׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רצ״ו-רצ״ט
99
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רצ״ו-רצ״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות י״ג-ט״ו
167
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות י״ג-ט״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״צ-רצז
110
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ר״צ-רצז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות י-יא
148
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג׳ אות י-יא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רפ״ב-רפ״ט
150
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות רפ״ב-רפ״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שטו-שיש
96
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שטו-שיש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שח-שיד
132
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שח-שיד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שמו-שנא
112
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שמו-שנא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שמא-שמה
99
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שמא-שמה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהרן כ״ז ביאור הליקוטים
104
ליקוטי מוהרן כ״ז ביאור הליקוטים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שלד-שמא
75
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שלד-שמא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מנחה ז אות עג
84
ליקוטי הלכות מנחה ז אות עג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן שכח-שלג
68
מלווה מלכה חיי מוהרן שכח-שלג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מנחה ז׳ אות נא-נג
84
ליקוטי הלכות מנחה ז׳ אות נא-נג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מעשה מזבוב ועכביש
120
מעשה מזבוב ועכביש

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שכג-שכז
71
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שכג-שכז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיי מוהרן קנא
106
חיי מוהרן קנא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מנחה ז אות לב
78
ליקוטי הלכות מנחה ז אות לב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שיח-שכב
91
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שיח-שכב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות בחור בהמה טהורה ד׳ אות א
109
ליקוטי הלכות בחור בהמה טהורה ד׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות גילח ד׳ אות א׳
86
ליקוטי הלכות גילח ד׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שפט-שצב
85
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שפט-שצב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שילח הקן ד׳ אות ג׳
77
ליקוטי הלכות שילח הקן ד׳ אות ג׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות גבית חוב מיתומים ג אות י״ז-כ׳
86
ליקוטי הלכות גבית חוב מיתומים ג אות י״ז-כ׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שע״ה-שפח
87
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שע״ה-שפח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכת האישה ו׳ אות ס״ז
82
ליקוטי הלכות ברכת האישה ו׳ אות ס״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות נטילת ידים ו׳ אות מד
98
ליקוטי הלכות נטילת ידים ו׳ אות מד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שסב-שעד
67
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שסב-שעד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלא חיי מוהרן אות שנב-שסא
121
מלווה מלא חיי מוהרן אות שנב-שסא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ה׳ יראה עליכם מרחוק חלק א׳
244
ה׳ יראה עליכם מרחוק חלק א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

סיפורי מעשיות מבעל תפילה
133
סיפורי מעשיות מבעל תפילה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן תנה-תסה
138
מלווה מלכה חיי מוהרן תנה-תסה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

נועם שיח על תורה י״א
118
נועם שיח על תורה י״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ראש חודש ו׳ אות יא-כ
130
ליקוטי הלכות ראש חודש ו׳ אות יא-כ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תמ״ט-תנ״ד
114
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תמ״ט-תנ״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות ס״ז
108
ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות ס״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תמ״ו-תמ״ח
114
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תמ״ו-תמ״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהרן תורה רפ״ב
127
ליקוטי מוהרן תורה רפ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״מ-תמ״ה
77
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״מ-תמ״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות כ״ה
85
ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות כ״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תל״ג-תל״ט
127
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תל״ג-תל״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות כ״ב
106
ליקוטי הלכות ברכות השחר ה׳ אות כ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות השחר ה אות ס״א-ס״ב
117
ליקוטי הלכות ברכות השחר ה אות ס״א-ס״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה מכתבי מוהרנ״ת אותי כ״א
118
מלווה מלכה מכתבי מוהרנ״ת אותי כ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ברכות השחר ה׳ אות ג
116
ברכות השחר ה׳ אות ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תכד-תלב
130
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תכד-תלב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מרחוק השם יראה אליכם חלק ג׳
149
מרחוק השם יראה אליכם חלק ג׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן תטו-תכג
172
מלווה מלכה חיי מוהרן תטו-תכג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פקוד פקדתי
117
פקוד פקדתי

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מדוע אדום ללבושך
143
מדוע אדום ללבושך

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תי״ב-תיד
72
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תי״ב-תיד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

תורה כ״ט תיקון הכללי
145
תורה כ״ט תיקון הכללי

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילין ה׳ אות א
123
ליקוטי הלכות תפילין ה׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״ז-תיא
67
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״ז-תיא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״ב-ת״ו
105
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ת״ב-ת״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות שצג-תא
125
מלווה מלכה חיי מוהרן אות שצג-תא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תפ״א-תפ״ג
98
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תפ״א-תפ״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה אורבני ג׳ אות י
142
ליקוטי הלכות פריה אורבני ג׳ אות י

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פתח אליהו ה׳ אחד
182
פתח אליהו ה׳ אחד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

חיזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין
278
חיזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין

חיזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין להצטרפות 0525844502
279
חיזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין להצטרפות 0525844502

ליקוטי הלכות מצרנות ד׳ אות א
159
ליקוטי הלכות מצרנות ד׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תפ״ד-תצ״ב
104
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תפ״ד-תצ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

רך ומשוח מלך חלק א׳
150
רך ומשוח מלך חלק א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

6 בספטמבר 2023
124
6 בספטמבר 2023

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תצ״ג תק״ב
116
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תצ״ג תק״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

להצטרפות לחיזוק היומי 0525844502
84
להצטרפות לחיזוק היומי 0525844502

ליקוטי הלכות מתנה ה׳
123
ליקוטי הלכות מתנה ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

21 בספטמבר 2023
66
21 בספטמבר 2023

ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות כז-ל
107
ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות כז-ל

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין
188
ליזוק היומי מפי ר מרדכי סופרין

13 בספטמבר 2023
153
13 בספטמבר 2023

11 בספטמבר 2023
134
11 בספטמבר 2023

ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות י״ח
169
ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות י״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תק״ג-תקיג
130
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תק״ג-תקיג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

10 בספטמבר 2023
85
10 בספטמבר 2023

7 בספטמבר 2023
127
7 בספטמבר 2023

ליקוטי הלכות אונאה ג׳ אות א׳-ד׳
120
ליקוטי הלכות אונאה ג׳ אות א׳-ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות לב
130
ליקוטי הלכות מתנה ה׳ אות לב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

27 בספטמבר 2023
101
27 בספטמבר 2023

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקיד-תקכד
140
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקיד-תקכד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פתאום יפחדו פתאום ישמחו
265
פתאום יפחדו פתאום ישמחו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מתנה ה׳
76
ליקוטי הלכות מתנה ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פרקים נבחרים
248
ליקוטי הלכות פרקים נבחרים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

3 באוקטובר 2023
129
3 באוקטובר 2023

הילולת רבנו נחמן תשפד
289
הילולת רבנו נחמן תשפד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פתאום יפחדו פתאום ישמחו
293
פתאום יפחדו פתאום ישמחו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מילה ה׳ אות כ״א
148
ליקוטי הלכות מילה ה׳ אות כ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות מילה ה׳
119
ליקוטי הלכות מילה ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות תקכ״ה
129
מלווה מלכה חיי מוהר״ן אות תקכ״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכותמתנה ה׳
113
ליקוטי הלכותמתנה ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן תקל״ו
97
מלווה מלכה חיי מוהרן תקל״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקמה-תקנ״ב
114
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקמה-תקנ״ב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהר״ן נ״ד ותורה י׳ תנינא
150
ליקוטי מוהר״ן נ״ד ותורה י׳ תנינא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקנג-תקסג
128
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקנג-תקסג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהר״ן נד
157
ליקוטי מוהר״ן נד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי מוהרן תורה נ״ד
115
ליקוטי מוהרן תורה נ״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תערובות ב׳ אות א
126
ליקוטי הלכות תערובות ב׳ אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות הפוטרופוס ג אות א׳
144
ליקוטי הלכות הפוטרופוס ג אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקסד-תקסז
143
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקסד-תקסז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד אות
144
ליקוטי הלכות פריקה וטעינה ד אות

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקעט-תקצב
127
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקעט-תקצב

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטיה מוהר״ן נ״ד
134
ליקוטיה מוהר״ן נ״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות ט״ז
120
ליקוטי הלכות פריה ורביה ג אות ט״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקסח-קתעח
127
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקסח-קתעח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקצג-תקצה
120
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תקצג-תקצה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות י׳
139
ליקוטי הלכות השכמת הבוקר ד׳ אות י׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות חנוכה ג׳ אות א׳-ד׳
196
ליקוטי הלכות חנוכה ג׳ אות א׳-ד׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ציצית ה׳
148
ליקוטי הלכות ציצית ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן תקצו-תרה
127
מלווה מלכה חיי מוהרן תקצו-תרה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שכמת הבוקר ד אות י״ד
142
ליקוטי הלכות שכמת הבוקר ד אות י״ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרנן תרו-תריא
211
מלווה מלכה חיי מוהרנן תרו-תריא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

טעם זקנים רבי לוי יצחק בנדר
130
טעם זקנים רבי לוי יצחק בנדר

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות קריאת התורה ו אות א
153
ליקוטי הלכות קריאת התורה ו אות א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן הקדמה מהתחלה ועד הסוף
143
מלווה מלכה חיי מוהרן הקדמה מהתחלה ועד הסוף

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ציצית ה׳ אות ד
137
ליקוטי הלכות ציצית ה׳ אות ד

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות תריב-תריג סיום ומתחילים מהתחלה הקדמה
142
מלווה מלכה חיי מוהרן אות תריב-תריג סיום ומתחילים מהתחלה הקדמה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

כוכבי אור ששון ושמחה
124
כוכבי אור ששון ושמחה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ביאור הליקוטים תורה ח׳ תנינא
165
ביאור הליקוטים תורה ח׳ תנינא

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות א׳-ו׳
118
מלווה מלכה חיי מוהרן אות א׳-ו׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

בעל השדה רבי שמואל הורוביץ (חלק 2)
127
בעל השדה רבי שמואל הורוביץ (חלק 2)

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שלוחים ה׳ אות י״ב-ט״ו
92
ליקוטי הלכות שלוחים ה׳ אות י״ב-ט״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות י״ד-כ
113
מלווה מלכה חיי מוהרן אות י״ד-כ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

בעל השדה רבי שמואל הורוביץ (חלק 1)
139
בעל השדה רבי שמואל הורוביץ (חלק 1)

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

שלוחין ה׳ אות ו׳
129
שלוחין ה׳ אות ו׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ז׳-י״ג
153
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ז׳-י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שותפים בקרקע ד׳ אות א-ו
100
ליקוטי הלכות שותפים בקרקע ד׳ אות א-ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ט״ז
68
ליקוטי הלכות שלוחין ה׳ אות ט״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות כ״א-כ״ו
145
מלווה מלכה חיי מוהרן אות כ״א-כ״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות שלוחים ה׳ אות י״ח-
67
ליקוטי הלכות שלוחים ה׳ אות י״ח-

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות כ״ז-לה
92
מלווה מלכה חיי מוהרן אות כ״ז-לה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות י-י״ג
71
ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות י-י״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות מ״ז-נ״א
96
מלווה מלכה חיי מוהרן אות מ״ז-נ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח ד׳ אות מ״ה
97
ליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח ד׳ אות מ״ה

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות א׳
124
ליקוטי הלכות קריאת שמע ד׳ אות א׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות מ״ב-מ״ו
112
מלווה מלכה חיי מוהרן אות מ״ב-מ״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות א׳-ג
107
ליקוטי הלכות ברכת הריח ד׳ אות א׳-ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ערב ג׳ אות א׳-ג׳
131
ליקוטי הלכות ערב ג׳ אות א׳-ג׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ל״ו-מ״א
191
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ל״ו-מ״א

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילין ה אות ה׳
156
ליקוטי הלכות תפילין ה אות ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות אפוטרופוס ב׳ אות ה׳
52
ליקוטי הלכות אפוטרופוס ב׳ אות ה׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילת מנחה ז׳ אות ט״ז
88
ליקוטי הלכות תפילת מנחה ז׳ אות ט״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות נ״ב-נ״ח
113
מלווה מלכה חיי מוהרן אות נ״ב-נ״ח

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות ברכות הריח אות מ״ו
128
ליקוטי הלכות ברכות הריח אות מ״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילת המנחה ז אות ס״ג
0
ליקוטי הלכות תפילת המנחה ז אות ס״ג

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

פורים
160
פורים

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות נ״ט-ס״ו
152
מלווה מלכה חיי מוהרן אות נ״ט-ס״ו

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ע״ח-ע״ט
70
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ע״ח-ע״ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ע״א-ע״ז
120
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ע״א-ע״ז

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פסח ט אות י״א-כ
137
ליקוטי הלכות פסח ט אות י״א-כ

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות תפילת ערבית
70
ליקוטי הלכות תפילת ערבית

מלווה מלכה חיי מוהרן אות ס״ז-ע׳
152
מלווה מלכה חיי מוהרן אות ס״ז-ע׳

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

ליקוטי הלכות פסח ט׳ אות א׳-ט
187
ליקוטי הלכות פסח ט׳ אות א׳-ט

הפצת דעת הנחל נובע מקור חכמה אור העולם אור הנעלם רבי נחמן מברסלב<br />שיעורים מלאים בליקוטי הלכות מפי ר' מרדכי סופרין<br />אתר הבית-http://sofrin.net<br />שיעורים מהלב-הדף הרשמי בפייסבוק -https://www.facebook.com/sofrin.net

2
3
4
5
6
7
8
9

הרב מרדכי סופרין

הרב מרדכי סופרין