בראש כולנו עומדת השאלה עתיקת היומין: "מה המטרה של חיינו?", "מדוע אנו כאן ובמה אנו אמורים להתמקד?" אנו פונים אל מורינו ורבותינו, אשר בידיעת ה' והתורה יכולים להדריך אותנו למצות את הפוטנציאל שלנו.

הם עונים לנו דרך הלימוד והמעשים שלהם ומזכירים לנו באופן עקבי, שהעולם עומד על שלושה דברים: על התורה ועל העבודה (תפילה) ועל גמילות חסדים. זו התכלית של כל יהודי.

אנו זכינו לקבל את התורה שתדריך אותנו, זכינו ליכולת לומר 'תודה לך השם' ולהביע הכרת תודה על כל מה שהשם עושה למעננו, ובמיוחד אנו ברי מזל שיש לנו הזדמנויות לעשות חסד האחד עם השני.

להחזיק את העולם, זו התכלית של כל יהודי.

 

תרגום למילים:

רבי רבי תגיד לי
רבי רבי הראה לי
מה היא התכלית בעולם?
מה המטרה של העולם הזה?

ללמוד תורה
ללמוד תורה
להודות לבורא
להודות להשם
ולעשות טובה לעוד יהודי
תעשה טובה לעוד יהודי
בשביל יהודי אחר

תורה הקדושה, הבורא הקדוש, הרבי הקדוש

תגובות

לא נמצאו תגובות חדשות
תוכן התגובה הינו שדה חובה.