לוח שידורים

00:45-01:45

הרב מאיר שלמה זי"ע
התעוררות והתחזקות

התעוררות והתחזקות - ברדיו ברסלב

02:00-02:35

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

03:00-03:20

הרב דניאל סטבסקי הכהן
סיפורי הבעל שם טוב

סיפורי הבעל שם טוב - ברדיו ברסלב

04:00-04:40

הרב מיכי יוספי
התבוננות בתורת רבנו

התבוננות בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

05:00-05:20

-
סיפורים על חכמי המזרח

סיפורים על חכמי המזרח - ברדיו ברסלב

06:00-06:05

הרב יגאל כהן
שיחה קצרה בעניין האמונה

שיחה קצרה בעניין האמונה - ברדיו ברסלב

06:30-06:40

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

07:00-07:05

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

07:30-07:35

-
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

07:45-08:45

הרב ישראל דגן
שיחה מההתבודדות

שיחה מההתבודדות - ברדיו ברסלב

09:00-09:15

הרב משה יעקב
סיפורי השגחה

סיפורי השגחה - ברדיו ברסלב

09:45-10:00

-
לטייל בארץ

לטייל בארץ - ברדיו ברסלב

10:15-10:25

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

11:00-12:00

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

12:30-12:50

הרב ברוך זרובבל
אור בהירות הדרך

אור בהירות הדרך - ברדיו ברסלב

13:10-13:30

הרב מאיר סייג
שיחות הר"ן

שיחות הר"ן - ברדיו ברסלב

13:45-13:50

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

14:30-15:40

הרב ישראל דגן
תורה וניגון

תורה וניגון - ברדיו ברסלב

16:00-16:30

הרב אליעזר מלמד
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

16:45-17:50

הרב עופר שלמה גיסין
עיון בתורת רבנו

עיון בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

18:00-18:40

הרב גידי רונן
שיעור בתורת רבנו

שיעור בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

19:00-19:25

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

19:30-20:35

הרב ארז משה דורון
חג החירות

חג החירות - ברדיו ברסלב

20:45-20:55

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

21:00-22:30

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

23:00-23:40

הרב מרדכי סופרין
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

00:30-00:45

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

00:45-01:15

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:30-02:35

הרב יעקב חיון
התחזקות באמונה

התחזקות באמונה - ברדיו ברסלב

03:00-03:40

הרב אברהם ציון
ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה

ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה - ברדיו ברסלב

04:00-05:00

הרב ארז משה דורון
התבוננות

התבוננות - ברדיו ברסלב

05:30-06:20

הרב יצחק בזאנסון
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר"ן - ברדיו ברסלב

06:45-07:05

-
סיפורים על חכמי המזרח

סיפורים על חכמי המזרח - ברדיו ברסלב

07:15-07:50

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

08:00-08:10

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

08:15-08:20

-
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

08:30-09:00

-
סיפורים מגדולי החסידות

סיפורים מגדולי החסידות - ברדיו ברסלב

09:15-10:20

הרב עופר שלמה גיסין
גאולת מצרים

גאולת מצרים - ברדיו ברסלב

10:30-11:30

הרב ברוך זרובבל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

12:00-13:00

הרב מאור קריו והזמר שי גז
שיחת חברים

שיחת חברים - ברדיו ברסלב

13:30-14:30

הרב אברהם ציון
לקט שיחות התחזקות

לקט שיחות התחזקות - ברדיו ברסלב

14:50-15:20

הרב אליעזר מלמד
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

15:40-15:45

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

16:10-17:10

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

17:20-17:25

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

17:30-17:45

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

18:00-18:50

הרב גידי רונן
שיעור בליקוטי מוהר"ן

שיעור בליקוטי מוהר"ן - ברדיו ברסלב

19:00-19:25

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

19:40-21:00

יניב הדר מגיש
תוכנית שיחת חברים

תוכנית שיחת חברים - ברדיו ברסלב

21:00-22:00

הרב אברהם ציון
לקט שיחות התחזקות

לקט שיחות התחזקות - ברדיו ברסלב

22:30-22:35

-
סיפורי התנ"ך

סיפורי התנ"ך - ברדיו ברסלב

23:00-24:00

הרב ישראל דגן
תורה וניגון

תורה וניגון - ברדיו ברסלב

00:30-01:10

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:40-02:10

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

02:15-02:20

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

02:30-02:55

הרב משה יעקב
סיפורי השגחה

סיפורי השגחה - ברדיו ברסלב

03:30-04:30

הרב ארז משה דורון
התבונננות

התבונננות - ברדיו ברסלב

05:00-06:00

הרב מאיר שלמה זי"ע
התעוררות והתחזקות

התעוררות והתחזקות - ברדיו ברסלב

06:30-06:50

הרב ברוך זרובבל
אור בהירות הדרך

אור בהירות הדרך - ברדיו ברסלב

07:30-07:40

-
סיפורים על רבנו ותלמידיו

סיפורים על רבנו ותלמידיו - ברדיו ברסלב

08:00-08:05

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

08:30-08:40

הרב אייל אהרון
שיחת התחזקות

שיחת התחזקות - ברדיו ברסלב

09:00-09:20

הרב מאיר סייג
שיחות הר"ן

שיחות הר"ן - ברדיו ברסלב

10:00-11:05

הרב עופר שלמה גיסין
גאולת מצרים

גאולת מצרים - ברדיו ברסלב

11:20-11:30

הרב גלינסקי ישראל מאיר
שיחה בעניין ההתבודדות

שיחה בעניין ההתבודדות - ברדיו ברסלב

12:30-13:30

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

13:45-14:45

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

15:00-15:45

הרב פינחס יניב רפאלי
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

16:10-16:20

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

16:30-17:35

הרב ארז משה דורון
חג החירות

חג החירות - ברדיו ברסלב

18:00-18:30

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

18:45-18:50

-
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

19:00-19:25

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

19:30-20:00

הרב ישראל דגן
תורה וניגון

תורה וניגון - ברדיו ברסלב

20:00-20:30

הרב רמי פדלון
שיחה בעניין פסח

שיחה בעניין פסח - ברדיו ברסלב

20:45-20:55

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

21:00-21:05

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

21:15-21:30

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

21:45-22:45

הרב ברוך זרובבל
אור בהירות הדרך

אור בהירות הדרך - ברדיו ברסלב

23:00-24:00

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

00:05-00:55

הרב מרדכי סופרין
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

01:20-02:50

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב

03:15-03:30

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

04:00-04:15

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

04:40-05:00

-
סיפורים על גאונים קדמונים

סיפורים על גאונים קדמונים - ברדיו ברסלב

05:30-06:20

הרב מיכי יוספי
שיעור ליקוטי מוהר"ן

שיעור ליקוטי מוהר"ן - ברדיו ברסלב

07:15-07:20

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

08:00-09:00

הרב אהוד שדה
המלחמה בעצבות

המלחמה בעצבות - ברדיו ברסלב

09:00-09:05

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

09:30-09:50

הרב אברהם ציון
שיחות התחזקות קצרות

שיחות התחזקות קצרות - ברדיו ברסלב

10:00-10:10

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

10:30-10:40

הרב מאור קריו
נקודה לפסח

נקודה לפסח - ברדיו ברסלב

10:45-12:00

יניב הדר מגיש
תוכנית שיחת חברים

תוכנית שיחת חברים - ברדיו ברסלב

12:00-12:30

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

13:00-14:00

הרב אברהם ציון
לקט שיחות התחזקות

לקט שיחות התחזקות - ברדיו ברסלב

14:30-15:35

הרב עופר שלמה גיסין
עיון בתורת רבנו

עיון בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

16:00-16:35

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

17:00-17:30

הרב פינחס יניב רפאלי
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

18:00-18:15

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

18:40-18:50

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

19:00-19:25

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

19:30-20:30

הרב מאור קריו והזמר שי גז
שיחת חברים

שיחת חברים - ברדיו ברסלב

20:45-21:10

הרב אייל אהרון
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

21:30-22:45

יניב הדר מגיש
תוכנית שיחת חברים

תוכנית שיחת חברים - ברדיו ברסלב

22:45-23:15

הרב אברהם ציון
ברסלב על רגל אחת

ברסלב על רגל אחת - ברדיו ברסלב

23:45-24:15

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

00:30-01:05

הרב רמי פדלון
חידושי תורה על פי רבנו

חידושי תורה על פי רבנו - ברדיו ברסלב

01:30-01:40

הרב משה יעקב
סיפורי השגחה

סיפורי השגחה - ברדיו ברסלב

02:15-03:35

הרב עופר שלמה גיסין
בעניין יציאת מצרים

בעניין יציאת מצרים - ברדיו ברסלב

04:15-04:20

הרב אברהם ציון
מעדנים קצרים מרבנו

מעדנים קצרים מרבנו - ברדיו ברסלב

04:40-05:50

הרב אהוד שדה
להתחזק בשמחה

להתחזק בשמחה - ברדיו ברסלב

06:00-06:05

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

06:15-06:30

-
סיפורים על רבנו

סיפורים על רבנו - ברדיו ברסלב

07:00-07:05

-
הלכות פסח

הלכות פסח - ברדיו ברסלב

07:15-07:25

רונן קרתא
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

07:30-08:20

הרב יעקב חיון
התחזקות

התחזקות - ברדיו ברסלב

08:30-08:40

הרב אייל אהרון
שיחת התחזקות

שיחת התחזקות - ברדיו ברסלב

10:15-11:45

הרב אברהם ציון
משיבת נפש

משיבת נפש - ברדיו ברסלב

12:15-12:45

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

13:10-14:10

הרב גידי רונן
שיעור בליקוטי מוהר"ן

שיעור בליקוטי מוהר"ן - ברדיו ברסלב

14:30-15:25

הרב עופר שלמה גיסין
ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר"ן - ברדיו ברסלב

16:00-16:15

הרב בן יהודה שלו
על רגל אחת

על רגל אחת - ברדיו ברסלב

16:30-17:30

הרב ישראל דגן
שיחה מההתבודדות

שיחה מההתבודדות - ברדיו ברסלב

18:00-18:15

הרב משה יעקב
סיפורי השגחה

סיפורי השגחה - ברדיו ברסלב

19:00-19:25

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

19:30-20:00

הרב מאיר סייג
שיחות הר"ן

שיחות הר"ן - ברדיו ברסלב

20:30-21:30

הרב מאור קריו והזמר שי גז
שיחת חברים

שיחת חברים - ברדיו ברסלב

21:45-22:45

הרב ברוך זרובבל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

23:00-23:30

הרב רמי פדלון
שיחה בעניין פסח

שיחה בעניין פסח - ברדיו ברסלב

01:00-01:30

הרב מאיר סייג
שיחה בתורת רבנו

שיחה בתורת רבנו - ברדיו ברסלב

02:00-03:20

הרב עופר שלמה גיסין
בעניין יציאת מצרים

בעניין יציאת מצרים - ברדיו ברסלב

04:30-04:35

הרב יגאל כהן
שיחה קצרה בעניין האמונה

שיחה קצרה בעניין האמונה - ברדיו ברסלב

05:00-05:45

הרב ברוך זרובבל
תוכנית הבער אותה בלבי

תוכנית הבער אותה בלבי - ברדיו ברסלב

06:00-06:30

-
סיפורים מגדולי החסידות

סיפורים מגדולי החסידות - ברדיו ברסלב

07:00-07:10

מוהרא"ש זי"ע
התחזקות יומית באמונה

התחזקות יומית באמונה - ברדיו ברסלב

07:30-07:40

הרב אהרון ישכיל
החיזוק היומי

החיזוק היומי - ברדיו ברסלב

08:00-08:05

-
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

08:15-08:20

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

08:30-08:50

הרב ברוך זרובבל
סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות - ברדיו ברסלב

09:00-09:05

הרב בנימין חותה
שלוש דקות הלכה-פסח

שלוש דקות הלכה-פסח - ברדיו ברסלב

10:00-10:10

-
קריאת פרשת השבוע

קריאת פרשת השבוע - ברדיו ברסלב

10:20-10:25

הרב נחמיה וילהלם
ממתק לשבת

ממתק לשבת - ברדיו ברסלב

11:15-11:30

הרב פינחס יניב רפאלי
נקודה בפרשת השבוע

נקודה בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

11:45-11:55

-
קריאת פרשת השבוע

קריאת פרשת השבוע - ברדיו ברסלב

12:30-12:45

הרב בן יהודה שלו
נקודה בפרשה

נקודה בפרשה - ברדיו ברסלב

13:00-13:30

הרב רמי פדלון
שיחה בפרשה

שיחה בפרשה - ברדיו ברסלב

14:00-14:45

הרב מאיר סייג
בפרשת השבוע

בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

14:55-15:00

הרב נחמיה וילהלם
ממתק לשבת

ממתק לשבת - ברדיו ברסלב

15:40-15:55

הרב מאור קריו
נקודה בפרשת השבוע

נקודה בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

17:30-17:35

הרב בנימין חותה
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

17:50-17:55

רונן קרתא
נקודה בפרשה

נקודה בפרשה - ברדיו ברסלב

18:05-18:10

-
הלכה אחת בהלכות שבת

הלכה אחת בהלכות שבת - ברדיו ברסלב

18:20-18:45

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

18:45-18:50

שבת שלום
סיום התוכניות למאזיני ארץ ישראל

סיום התוכניות למאזיני ארץ ישראל - ברדיו ברסלב

19:30-19:35

שבוע טוב
תחילת השידורים

תחילת השידורים - ברדיו ברסלב

19:35-20:00

הרב אורי בריליאנט
דף יומי בבא מציעאב-10דקות

דף יומי בבא מציעאב-10דקות - ברדיו ברסלב

20:15-21:00

הרב מאיר סייג
בפרשת השבוע

בפרשת השבוע - ברדיו ברסלב

21:00-21:05

משה הרוש
סיפור ומוסר השכל

סיפור ומוסר השכל - ברדיו ברסלב

21:30-22:30

הרב מאור קריו ושי גז
מלוה מלכה

מלוה מלכה - ברדיו ברסלב

22:40-23:50

הרב אברהם ציון
סיפור חיי רבנו

סיפור חיי רבנו - ברדיו ברסלב