תורה א | שיעור 1/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
5128
תורה א | שיעור 1/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 2/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
2378
תורה א | שיעור 2/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 3/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
1764
תורה א | שיעור 3/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 4/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
1320
תורה א | שיעור 4/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 5/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
1060
תורה א | שיעור 5/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדת כל השיעורים של תורה א:<br />https://www.dropbox.com/sh/ugaz8evj5ecs39y/AAAxzSIEy0RoEznk7Km2PXyja?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 6/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
853
תורה א | שיעור 6/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים".

תורה א | שיעור 7/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
584
תורה א | שיעור 7/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 | סוף סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים" ו"כוכבי אור".

תורה א | שיעור 8/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג
473
תורה א | שיעור 8/8 - ליקוטי מוהר"ן בעיון עפ"י ח"י כללים - הרב אברהם פלג

● להורדה: https://www.dropbox.com/sh/zw3980rx05q8j1m/AABNTvIXXSP65oCz4O0KSR4sa?dl=0 ♦ סוף כל סוף טועמים מהיין ההונגרי האמיתי בלי דרשות ופילפולים! לימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון עמוק ואמיתי, רק מתוך התורה עצמה (מיניה וביה), עפ"י הח"י כללים שגילה והוציא לאור מו"ר ר' אברהם בן ר' נחמן (ראב"ן) זיע"א, בעל ספר "ביאור הליקוטים" ו"כוכבי אור". אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו!

2
3
4
5

הרב אברהם פלג

הרב אברהם פלג